Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Limity uwierzytelniania Firebase

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Następujące operacje autoryzacji mają ograniczenia co do częstotliwości ich wykonywania. Ograniczenia te mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skontaktuj się z pomocą techniczną Firebase, aby omówić specjalne przypadki użycia.

Dzienne limity użytkowania bezprzyrządowego

Poniższe limity to dzienne limity użytkowania dla użytkowników Firebase Authentication with Identity Platform w bezpłatnym abonamencie Spark. Te limity użytkowania odpowiadają bezpośrednio warstwom cenowym Google Cloud .

Stosowanie Bezinstrumentalny limit
Dzienni aktywni użytkownicy poziomu 1 3000 dziennie
Dzienni aktywni użytkownicy poziomu 2 2 dziennie
SMS wysłany 10 dziennie
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe 10 dziennie

Limity tworzenia i usuwania kont

Operacja Limit
Tworzenie nowego konta 100 kont/adres IP/godz
Usunięcie konta 10 kont/sekundę

Konta na projekt

Typ konta Limit
Anonimowe konta użytkowników 100 milionów
Zarejestrowane konta użytkowników bez limitu

Limity e-maili

Operacja Limit planu Spark Limit planu Blaze
E-maile weryfikujące adres 1000 e-maili dziennie 100 000 e-maili dziennie
E-maile o zmianie adresu 1000 e-maili dziennie 10 000 e-maili dziennie
E-maile dotyczące resetowania hasła 150 e-maili dziennie 10 000 e-maili dziennie
E-maile z linkami do logowania 5 e-maili dziennie 25 000 e-maili dziennie
Operacja Limit planu Spark Limit planu Blaze
Linki do weryfikacji adresu 10 000 e-maili dziennie 1 000 000 e-maili dziennie
Linki do resetowania hasła 1500 e-maili dziennie 100 000 e-maili dziennie
Linki logowania 20 000 e-maili dziennie 250 000 e-maili dziennie

Limity logowania za pomocą numeru telefonu

Operacja Limit
Logowania użytkowników 1600/projekt/minutę, a także ceny i limity określone na stronie Cennik
Wiadomości SMS z kodem weryfikacyjnym

Uwierzytelnianie Firebase, bez opłat (Spark): 50 SMS-ów dziennie

Uwierzytelnianie Firebase, płatność na bieżąco (Blaze): limit 3000 SMS-ów/dzień

Uwierzytelnianie Firebase z Identity Platform, bez opłat (Spark): 10 SMS-ów dziennie

Uwierzytelnianie Firebase z Identity Platform, płać na bieżąco (Blaze): bez ograniczeń

Żądania weryfikacji 150 żądań/adres IP/godz

Limity API

Operacja Limit
Operacje na konto usługi 500 żądań/sekundę
Operacje na projekt 1000 żądań/sekundę, 10 milionów żądań/dzień