Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Uwierzytelnij się za pomocą logowania na Facebooku i Unity

Możesz pozwolić swoim użytkownikom na uwierzytelnianie w Firebase przy użyciu ich kont na Facebooku, integrując Facebook Login ze swoją aplikacją.

Zanim zaczniesz

Aby móc korzystać z uwierzytelniania Firebase , musisz:

 • Zarejestruj swój projekt Unity i skonfiguruj go do korzystania z Firebase.

  • Jeśli Twój projekt Unity korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

  • Jeśli nie masz projektu Unity, możesz pobrać przykładową aplikację .

 • Dodaj Firebase Unity SDK (w szczególności FirebaseAuth.unitypackage ) do swojego projektu Unity.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu Unity obejmuje zadania zarówno w konsoli Firebase, jak iw otwartym projekcie Unity (na przykład pobierasz pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenosisz je do projektu Unity).

Uzyskaj dostęp do klasy Firebase.Auth.FirebaseAuth

Klasa FirebaseAuth jest bramą dla wszystkich wywołań interfejsu API. Jest dostępny przez FirebaseAuth.DefaultInstance .
Firebase.Auth.FirebaseAuth auth = Firebase.Auth.FirebaseAuth.DefaultInstance;

Uwierzytelnij się w Firebase

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla Androida i iOS, aby uzyskać token dostępu dla zalogowanego użytkownika Facebooka.
 2. Po pomyślnym zalogowaniu się użytkownika wymień token dostępu na poświadczenie Firebase i uwierzytelnij się w Firebase, używając danych logowania Firebase:
  Firebase.Auth.Credential credential =
    Firebase.Auth.FacebookAuthProvider.GetCredential(accessToken);
  auth.SignInWithCredentialAsync(credential).ContinueWith(task => {
   if (task.IsCanceled) {
    Debug.LogError("SignInWithCredentialAsync was canceled.");
    return;
   }
   if (task.IsFaulted) {
    Debug.LogError("SignInWithCredentialAsync encountered an error: " + task.Exception);
    return;
   }
  
   Firebase.Auth.FirebaseUser newUser = task.Result;
   Debug.LogFormat("User signed in successfully: {0} ({1})",
     newUser.DisplayName, newUser.UserId);
  });
  

Następne kroki

Gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy, tworzone jest nowe konto użytkownika i jest ono łączone z poświadczeniami - to jest z nazwą użytkownika i hasłem, numerem telefonu lub informacjami dostawcy uwierzytelniania - z którym zalogował się użytkownik. To nowe konto jest przechowywane jako część projektu Firebase i może służyć do identyfikacji użytkownika we wszystkich aplikacjach w Twoim projekcie, niezależnie od tego, w jaki sposób się on zaloguje.

 • W swoich aplikacjach możesz uzyskać podstawowe informacje o profilu użytkownika z obiektu Firebase.Auth.FirebaseUser :

  Firebase.Auth.FirebaseUser user = auth.CurrentUser;
  if (user != null) {
   string name = user.DisplayName;
   string email = user.Email;
   System.Uri photo_url = user.PhotoUrl;
   // The user's Id, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server, if you
   // have one; use User.TokenAsync() instead.
   string uid = user.UserId;
  }
  
 • W Firebase Realtime Database i Cloud Storage Rules możesz uzyskać unikalny identyfikator zalogowanego użytkownika ze zmiennej auth i używać go do kontrolowania, do jakich danych użytkownik ma dostęp.

Możesz zezwolić użytkownikom na logowanie się do aplikacji przy użyciu wielu dostawców uwierzytelniania, łącząc poświadczenia dostawcy uwierzytelniania z istniejącym kontem użytkownika.

Aby wylogować użytkownika, wywołaj SignOut() :

auth.SignOut();