Zarządzanie regułami bezpieczeństwa bazy danych czasu rzeczywistego Firebase przez REST

W tym dokumencie wyjaśniono, jak zarządzać regułami bezpieczeństwa bazy danych czasu rzeczywistego Firebase w aplikacji za pomocą interfejsu API REST.

Aktualizowanie zasad bezpieczeństwa bazy danych czasu rzeczywistego Firebase

Korzystając z interfejsu API REST, możesz pisać i aktualizować reguły bezpieczeństwa bazy danych czasu rzeczywistego Firebase dla swojej aplikacji Firebase, wysyłając żądanie PUT do ścieżki /.settings/rules.json . Aby to zrobić, będziemy potrzebować tokena dostępu do uwierzytelnienia naszego żądania REST

W tym przykładzie włączamy dostęp do odczytu dla wszystkich danych w naszej bazie danych Firebase:

curl -X PUT -d '{ "rules": { ".read": true } }' 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Pobieranie reguł bezpieczeństwa bazy danych czasu rzeczywistego Firebase

Podobnie możemy wysłać żądanie GET do ścieżki /.settings/rules.json adresu URL naszej aplikacji, aby pobrać nasze reguły bezpieczeństwa bazy danych czasu rzeczywistego Firebase:

curl 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Odpowiedź będzie zawierać wszystkie zasady naszej aplikacji.