Yüklü Firebase Uzantılarını yönetin

Uzantıları yüklemek veya yönetmek için şu rollerden birine sahip olmanız gerekir: Sahip veya Düzenleyici ya da Firebase Yöneticisi.

Projenin yüklü uzantı örneklerini listeleme

Yüklediğiniz uzantıların tüm örneklerini listeleyebilirsiniz.

extensions-list komutunu çalıştırın:

firebase ext:list --project=projectId-or-alias

Yüklü bir uzantı örneğini izleme

Firebase konsolunda yüklü bir uzantının durumunu, kullanımı ve günlükleriyle ilgili denetimler de dahil olmak üzere etkinliğini izleyebilirsiniz.

Bütçe uyarısı ayarlama

Bütçe uyarıları ayarlamak genel olarak iyi bir uygulamadır ancak projenizde başka bir tarafın koduna güveniyorsanız uyarılar özellikle önemli olabilir.

Firebase projeniz için bütçe uyarılarını ayarladığınızdan emin olun.

Uzantılar tarafından oluşturulan işlevleri görüntüleme

 1. Firebase konsolunun İşlevler kontrol paneline gidin.

 2. Kontrol Paneli sekmesinde, Firebase Extensions'daki işlevleri (projeniz için dağıttığınız diğer işlevlerin yanı sıra) görüntüleyebilirsiniz.

  Uzantılar tarafından oluşturulan işlevlerin adları şu biçimdedir: ext-extension-instance-id-functionName

  Örneğin: ext-awesome-task-simplifier-onUserCreate

Uzantılar tarafından oluşturulan Cloud Scheduler işlerini görüntüleme

 1. Google Cloud konsolunda projenizin Cloud Scheduler sayfasını açın.

 2. İşler listesinde, Firebase Extensions'dan (projeniz için oluşturduğunuz diğer işlerle birlikte) Cloud Scheduler işlerini görüntüleyebilirsiniz.

  Uzantılar tarafından oluşturulan işlerin adları şu biçimdedir: firebase-ext-extension-instance-id-functionName

  Örneğin: firebase-ext-awesome-task-simplifier-doTask

Uzantılar tarafından sıraya alınan Cloud Tasks'ı görüntüleyin ve yönetin

Bazı uzantılar, daha uzun süreli görevleri çalıştırmak için Cloud Tasks'ı kullanır. Bunlar genellikle, bir uzantının yaşam döngüsünde çeşitli noktalarda (kurulum, yeniden yapılandırma ve yükseltmeler) çalışan görevlerin işlenmesidir.

Normalde bu görevler sizin müdahaleniz olmadan otomatik olarak yürütülür ve tamamlanır. Ancak, bir uzantının sıraya alınmış görevlerini manuel olarak yönetmeniz gerekirse (örneğin, sırayı duraklatmak veya henüz başlamamış bir görevi sıradan kaldırmak gibi) aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Firebase konsolunun Uzantılar bölümünde uzantı örneğinin ayrıntılar sayfasını açın.

 2. Ayrıntılar sayfasında API'ler ve kaynaklar bölümünü açın. Uzantı Cloud Tasks'ı kullanıyorsa bir veya daha fazla girişin yer aldığı bir Cloud Görev sıraları bölümü bulunur.

 3. Yönetmek istediğiniz sıra için Sırayı görüntüle'yi tıklayın. Bu işlem, Google Cloud Console'da Sıra Ayrıntıları sayfasını açar. Bu sayfada sıradaki görevleri görüntüleyebilir, sırayı duraklatabilir, görevleri sıradan kaldırabilir ve daha pek çok işlem yapabilirsiniz. Cloud Tasks belgelerindeki Sıraları ve görevleri yönetme bölümüne bakın.

Uzantılar tarafından oluşturulan Cloud Secret Manager gizli anahtarlarını görüntüleme

 1. Google Cloud Console'da projenizin Secret Manager sayfasını açın.

 2. Gizli Anahtarlar listesinde, Firebase Extensions için oluşturulan gizli anahtarları (projeniz için oluşturduğunuz diğer gizli anahtarlarla birlikte) görüntüleyebilirsiniz.

  Uzantılar tarafından oluşturulan gizli anahtarların adları şu biçimdedir: ext-extension-instance-id-paramnName

  Örneğin: ext-awesome-task-simplifier-API_KEY

  Gizli anahtarlar firebase-extensions-managed anahtarıyla etiketlenir. Firebase'in gizli anahtarı yönetmesini durdurmak istemiyorsanız bu etiketi kaldırmayın.

Yüklü bir uzantının sağlıklı olup olmadığını kontrol etme

Konsolda, işlevlerdeki (Firebase Extensions tarafından oluşturulanlar dahil) tüm hataları inceleyebilirsiniz.

 1. İşlevler kontrol panelinizin Sağlık sekmesinde projenizdeki tüm işlevler için hatalara ve performans bilgilerine genel bakışı görüntüleyebilirsiniz.

 2. Belirli bir uzantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için sayfanın üst kısmındaki filtreyi kullanarak belirli bir işlevi seçin.

Yüklü bir uzantının ne sıklıkta çalıştığını kontrol etme

 1. İşlevler kontrol panelinizin Kontrol Paneli sekmesinde, kontrol etmek istediğiniz Firebase Uzantısı'na özel işlevi bulun.

 2. Girişin en sağındaki simgesini (taşma menüsü) tıklayın ve Ayrıntılı kullanım istatistikleri'ni seçin.

 3. Gösterilen Google Cloud konsolunda bir işlevin çeşitli çağrılarını ayrıntılı olarak inceleyebilir, hatta kaynak kodunu inceleyebilirsiniz.

Uzantının günlüklerini görüntüleme

Projenizde hata ayıklamaya veya Firebase'e hata raporu göndermeye çalışıyorsanız projenizde çalışan işlevlerin günlüklerini görüntülemek işinize yarayacaktır.

İşlevler kontrol panelinizin Günlükler sekmesinde, sayfanın üst kısmındaki filtreyi kullanarak uzantınız tarafından oluşturulan işlevleri seçin.

Yüklü bir uzantı örneğini en son sürüme güncelleme

Bir uzantının yüklü örneğini en son yayınlanan sürümüne güncelleyebilirsiniz. Yüklü bir örneği güncellemek isteyebilirsiniz. Bunun nedeni, örnek zaten etkin bir şekilde çalışması veya testiniz, projeniz ya da uygulama iş akışınızda oluşturulmuş olmasıdır.

Bir örneği güncellediğinizde, yeni sürümün kaynak kodunu ve dosyalarını kullanmak için örneğin uzantıya özel tüm kaynaklarının ve mantığının üzerine yazılır. Uzantının örnek kimliği ve hizmet hesabı değişmez.

Güncelleme işlemi sırasında, yeni sürümle ilgili değişiklikler size bildirilir ve yeni parametreler için değer belirtebilirsiniz.

 1. Uzantılar manifestinizdeki bir uzantı örneğini en son sürüme güncellemek için uzantı güncelleme komutunu çalıştırın:

  firebase ext:update extensionInstanceId

  Belirli bir sürüme güncellemek için güncellemek istediğiniz sürümü belirtin:

  firebase ext:update extensionInstanceId versionNumber
 2. Ardından manifest dosyanızdaki uzantıları bir Firebase projesine dağıtmak için şu komutu çalıştırın:

  firebase deploy --only extensions --project=projectId-or-alias

Yüklü bir uzantı örneğini yeniden yapılandırma

Yüklü bir uzantı örneği için kullanıcı tarafından yapılandırılan parametrelerin değerlerini değiştirebilirsiniz. Bu yeni değerler, örneğin gelecekteki herhangi bir tetikleyicisinde kullanılır ancak uzantı tarafından oluşturulan önceki yapılar veya yapısal öğeler (depolanan görüntüler veya mevcut depolama paketleri gibi) değiştirilmez.

 1. Uzantılar manifestinizdeki bir uzantıyı etkileşimli olarak yeniden yapılandırmak için uzantı yapılandırma komutunu çalıştırın:

  firebase ext:configure extensionInstanceId
 2. Ardından manifest dosyanızdaki uzantıları bir Firebase projesine dağıtmak için şu komutu çalıştırın:

  firebase deploy --only extensions --project=projectId-or-alias

Uzantı örneğini kaldırma

Uzantının bir örneğini Firebase projenizden kaldırabilirsiniz. Bu işlem, hizmet hesabını ve Firebase'in uzantının ilgili örneği için özel olarak oluşturduğu tüm kaynakları (ör. bir dizi işlev) siler. Ancak aşağıdakiler silinmez:

 • Uzantı tarafından oluşturulan yapılar (depolanan görüntüler gibi).

 • Veritabanı örneği veya Cloud Storage paketi gibi projenizdeki diğer kaynaklar. Uzantı, bu diğer kaynaklarla etkileşimde bulunmuş olsa bile uzantıya özel değildir. Bu nedenle, uzantı kaldırılırsa silinmez.

Uzantıların yüklemesini nasıl kaldıracağınız aşağıda açıklanmıştır:

 1. extensions manifest'inizden bir uzantı örneğini kaldırmak için uzantı kaldırma komutunu çalıştırın:

  firebase ext:uninstall extensionInstanceId
 2. Ardından, manifest dosyanızdaki değişiklikleri bir Firebase projesine dağıtmak için şu komutu çalıştırın:

  firebase deploy --only extensions --project=projectId-or-alias