Próbki internetowe dla Cloud Firestore

Szybki start – Przyjazne jedzenie

Ta przykładowa aplikacja przedstawia tworzenie prostej usługi rekomendacji restauracji przy użyciu Cloud Firestore. Przedstawia funkcje, takie jak zapytania złożone, transakcje po stronie klienta, podkolekcje i trwałość w trybie offline.

Więcej informacji można znaleźć na przykładowej stronie .