Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Bezpieczne dane w Cloud Firestore

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Cloud Firestore oferuje niezawodne zarządzanie dostępem i uwierzytelnianie za pomocą dwóch różnych metod, w zależności od używanych bibliotek klienckich.

  • W przypadku mobilnych i internetowych bibliotek klienckich użyj uwierzytelniania Firebase i reguł bezpieczeństwa Cloud Firestore do obsługi bezserwerowego uwierzytelniania, autoryzacji i sprawdzania poprawności danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane w bibliotekach klientów Android, Apple i Web za pomocą Reguł bezpieczeństwa Cloud Firestore .

    Użyj sprawdzania aplikacji, aby upewnić się, że tylko Twoja aplikacja ma dostęp do danych Cloud Firestore.

    W przypadku aplikacji, które korzystają z Cloud Storage dla Firebase, użyj Cloud Firestore do zdefiniowania warunków dostępu do zasobów Cloud Storage w dokumentach bazy danych, do których dostęp mają reguły bezpieczeństwa Cloud Storage .

  • W przypadku bibliotek klienckich serwera użyj zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM), aby zarządzać dostępem do bazy danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane w bibliotekach klienckich Java, Python, Node.js i Go za pomocą IAM .