Bezpieczne dane w Cloud Firestore

Cloud Firestore oferuje niezawodne zarządzanie dostępem i uwierzytelnianie dwiema różnymi metodami, w zależności od używanych bibliotek klienta.

  • W przypadku bibliotek klientów mobilnych i internetowych użyj uwierzytelniania Firebase i reguł zabezpieczeń Cloud Firestore, aby obsługiwać uwierzytelnianie bezserwerowe, autoryzację i weryfikację danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane w bibliotekach klientów Android, Apple i Web za pomocą reguł zabezpieczeń Cloud Firestore .

    Użyj Sprawdzania aplikacji , aby upewnić się, że tylko Twoja aplikacja ma dostęp do danych Cloud Firestore.

  • W przypadku bibliotek klienta serwera użyj zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM) do zarządzania dostępem do bazy danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane dla bibliotek klienckich Java, Python, Node.js i Go za pomocą IAM .