Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Bezpieczne dane w Cloud Firestore

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Cloud Firestore oferuje niezawodne zarządzanie dostępem i uwierzytelnianie dwiema różnymi metodami, w zależności od używanych bibliotek klienta.

  • W przypadku bibliotek klientów mobilnych i internetowych użyj uwierzytelniania Firebase i reguł zabezpieczeń Cloud Firestore, aby obsługiwać uwierzytelnianie bezserwerowe, autoryzację i weryfikację danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane w bibliotekach klientów Android, Apple i Web za pomocą reguł zabezpieczeń Cloud Firestore .

    Użyj Sprawdzania aplikacji , aby upewnić się, że tylko Twoja aplikacja ma dostęp do danych Cloud Firestore.

    W przypadku aplikacji korzystających z Cloud Storage for Firebase użyj Cloud Firestore, aby zdefiniować warunki dostępu do zasobów Cloud Storage w dokumentach bazy danych, do których można uzyskać dostęp za pomocą reguł zabezpieczeń Cloud Storage .

  • W przypadku bibliotek klienta serwera użyj zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM) do zarządzania dostępem do bazy danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane dla bibliotek klienckich Java, Python, Node.js i Go za pomocą IAM .