Wyszukiwanie pełnotekstowe

Większość aplikacji umożliwia użytkownikom wyszukiwanie zawartości aplikacji. Na przykład możesz chcieć wyszukać posty zawierające określone słowo lub notatki, które napisałeś na określony temat.

Cloud Firestore nie obsługuje indeksowania natywnego ani wyszukiwania pól tekstowych w dokumentach. Ponadto pobieranie całej kolekcji w celu wyszukiwania pól po stronie klienta nie jest praktyczne.

Aby włączyć wyszukiwanie pełnotekstowe danych Cloud Firestore, użyj dedykowanej usługi wyszukiwania innej firmy. Usługi te zapewniają zaawansowane możliwości indeksowania i wyszukiwania znacznie wykraczające poza to, co może zaoferować zwykłe zapytanie do bazy danych.

Zanim przejdziesz dalej, poszukaj informacji, a następnie wybierz jednego z poniższych dostawców wyszukiwania:

Rozwiązanie: Zewnętrzna usługa wyszukiwania