Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Większość aplikacji umożliwia użytkownikom wyszukiwanie zawartości aplikacji. Na przykład możesz chcieć wyszukać posty zawierające określone słowo lub notatki, które napisałeś na określony temat.

Cloud Firestore nie obsługuje natywnego indeksowania ani wyszukiwania pól tekstowych w dokumentach. Ponadto pobieranie całej kolekcji w celu wyszukiwania pól po stronie klienta nie jest praktyczne.

Aby włączyć wyszukiwanie pełnotekstowe danych Cloud Firestore, skorzystaj z dedykowanej usługi wyszukiwania innej firmy. Usługi te zapewniają zaawansowane funkcje indeksowania i wyszukiwania znacznie wykraczające poza to, co może zaoferować proste zapytanie do bazy danych.

Zanim przejdziesz dalej, poszukaj informacji, a następnie wybierz jednego z poniższych dostawców wyszukiwania:

Rozwiązanie: Zewnętrzna usługa wyszukiwania