Wyzwalacze Google Analytics

Google Analytics udostępnia raporty o zdarzeniach, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Twojej aplikacji. Dzięki Cloud Functions (1. generacji) możesz uzyskiwać dostęp do zarejestrowanych zdarzeń konwersji z urządzeń Apple i Android oraz uruchamiać funkcje na podstawie tych zdarzeń.

Uruchom funkcję Google Analytics

Cloud Functions obsługuje Google Analytics AnalyticsEvent . To zdarzenie jest wyzwalane za każdym razem, gdy aktywność użytkownika generuje zdarzenie konwersji. Możesz na przykład napisać funkcję, która uruchamia się po wygenerowaniu zdarzenia in_app_purchase , wskazując, że nastąpił zakup w aplikacji. Musisz określić zdarzenie Analytics, które chcesz wyzwolić swoją funkcję, za pomocą metody functions.analytics.event() i obsłużyć zdarzenie w procedurze obsługi zdarzeń onLog() :

exports.sendCouponOnPurchase = functions.analytics.event('in_app_purchase').onLog((event) => {
 // ...
});

Dostęp do atrybutów zdarzeń

Przy każdym zdarzeniu Analytics masz dostęp do wszystkich odpowiednich parametrów i właściwości użytkownika. Obejmują one informacje o użytkowniku, urządzeniu, aplikacji oraz informacje geograficzne dotyczące wydarzenia. Pełną listę parametrów i właściwości użytkownika można znaleźć w dokumentacji functions.analytics .

W przypadku funkcji wyzwalanej zakupem, jak pokazano w tym przykładzie , możesz chcieć uzyskać dostęp do atrybutów użytkownika, takich jak język użytkownika i wartość zdarzenia ( valueInUSD ). Ten drugi atrybut pozwala przykładowej funkcji sprawdzić, czy jest to zdarzenie konwersji o dużej wartości, aby wysłać cennym klientom kupon o wyższej wartości.

/**
 * After a user has completed a purchase, send them a coupon via FCM valid on their next purchase.
 */
exports.sendCouponOnPurchase = functions.analytics.event('in_app_purchase').onLog((event) => {
 const user = event.user;
 const uid = user.userId; // The user ID set via the setUserId API.
 const purchaseValue = event.valueInUSD; // Amount of the purchase in USD.
 const userLanguage = user.deviceInfo.userDefaultLanguage; // The user language in language-country format.

 // For purchases above 500 USD, we send a coupon of higher value.
 if (purchaseValue > 500) {
  return sendHighValueCouponViaFCM(uid, userLanguage);
 }
 return sendCouponViaFCM(uid, userLanguage);
});

Następne kroki

Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze zdarzeń Analytics w Cloud Functions, zapoznaj się z dokumentacją Google Analytics i dokumentacją functions.analytics , a następnie spróbuj uruchomić przykładowy kod kupon-on-purchase .