Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Wyzwalacze Pub/Sub


Pub/Sub Google Cloud to globalnie dystrybuowana magistrala wiadomości, która automatycznie skaluje się zgodnie z potrzebami. Funkcję obsługującą zdarzenia Pub/Sub można utworzyć za pomocą functions.pubsub .

Uruchom funkcję pub/sub

Możesz uruchomić funkcję za każdym razem, gdy nowa wiadomość Pub/Sub zostanie wysłana do określonego tematu. Musisz określić nazwę tematu Pub/Sub, który ma wywołać funkcję, i ustawić zdarzenie w procedurze obsługi zdarzeń onPublish() :

exports.helloPubSub = functions.pubsub.topic('topic-name').onPublish((message) => {
 // ...
});

Uzyskaj dostęp do ładunku wiadomości publikowania/subskrypcji

Ładunek wiadomości Pub/Sub jest dostępny z obiektu Message zwróconego do Twojej funkcji. W przypadku wiadomości z kodem JSON w treści wiadomości Pub/Sub pakiet Firebase SDK for Cloud Functions ma właściwość pomocniczą do dekodowania wiadomości. Oto na przykład wiadomość opublikowana z prostym ładunkiem JSON:

gcloud pubsub topics publish topic-name --message '{"name":"Xenia"}'

Możesz uzyskać dostęp do ładunku danych JSON w ten sposób za pośrednictwem właściwości json :

 // Get the `name` attribute of the PubSub message JSON body.
 let name = null;
 try {
  name = message.json.name;
 } catch (e) {
  functions.logger.error('PubSub message was not JSON', e);
 }

Inne ładunki inne niż JSON są zawarte w komunikacie Pub/Sub jako ciągi zakodowane w formacie base64 w obiekcie komunikatu. Aby przeczytać wiadomość podobną do poniższej, musisz zdekodować zakodowany ciąg znaków base64, jak pokazano:

gcloud pubsub topics publish topic-name --message 'MyMessage'

// Decode the PubSub Message body.
const messageBody = message.data ? Buffer.from(message.data, 'base64').toString() : null;

Dostęp do atrybutów wiadomości

Wiadomość Pub/Sub może zostać wysłana z atrybutami danych ustawionymi w poleceniu publikowania. Na przykład możesz opublikować wiadomość z atrybutem name :

gcloud pubsub topics publish topic-name --attribute name=Xenia

Możesz odczytać takie atrybuty z Message.attributes :

// Get the `name` attribute of the message.
const name = message.attributes.name;

Możesz zauważyć, że niektóre podstawowe dane, takie jak identyfikator wiadomości lub czas publikacji wiadomości, nie są dostępne w Message.attributes . Aby obejść ten problem, możesz uzyskać dostęp do tych szczegółów w EventContext zdarzenia wyzwalającego. Na przykład:

exports.myFunction = functions.pubsub.topic('topic1').onPublish((message, context) => {
  console.log('The function was triggered at ', context.timestamp);
  console.log('The unique ID for the event is', context.eventId);
});