Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Wyzwalacze zdalnej konfiguracji


Możesz uruchomić funkcję w odpowiedzi na zdarzenia Firebase Remote Config , w tym publikację nowej wersji konfiguracji lub przywrócenie starszej wersji. W tym przewodniku opisano, jak utworzyć funkcję w tle Zdalnej konfiguracji, która wykonuje porównanie dwóch wersji szablonu.

Uruchom funkcję zdalnej konfiguracji

Aby zdefiniować procedurę obsługi zdarzeń Remote Config, użyj funkcji onUpdate() modułu functions.remoteConfig . Obiekt TemplateVersion zwrócony przez onUpdate zawiera kluczowe pola metadanych dla aktualizacji szablonu, takie jak numer wersji i godzina aktualizacji. Możesz także pobrać wiadomość e-mail użytkownika, który dokonał aktualizacji, z nazwą i obrazem, jeśli jest dostępny.

Oto przykład funkcji zdalnej konfiguracji, która zwraca różnicę każdej zaktualizowanej wersji i wersji, którą zastąpiła. Funkcja sprawdza pole versionNumber obiektu szablonu i pobiera aktualną (nowo zaktualizowaną) wersję wraz z wersją o jeden numer niższą:

exports.showConfigDiff = functions.remoteConfig.onUpdate(versionMetadata => {
 return admin.credential.applicationDefault().getAccessToken()
  .then(accessTokenObj => {
   return accessTokenObj.access_token;
  })
  .then(accessToken => {
   const currentVersion = versionMetadata.versionNumber;
   const templatePromises = [];
   templatePromises.push(getTemplate(currentVersion, accessToken));
   templatePromises.push(getTemplate(currentVersion - 1, accessToken));

   return Promise.all(templatePromises);
  })
  .then(results => {
   const currentTemplate = results[0];
   const previousTemplate = results[1];

   const diff = jsonDiff.diffString(previousTemplate, currentTemplate);

   functions.logger.log(diff);

   return null;
  }).catch(error => {
   functions.logger.error(error);
   return null;
  });
});

Ten przykład używa modułów json-diff i request-promise do tworzenia różnic i kompilowania żądania w celu pobrania obiektu szablonu. Aby zapoznać się z przykładem, który zawiera logikę klienta Remote Config oraz Firebase Cloud Messaging, zobacz propagowanie aktualizacji Remote Config w czasie rzeczywistym .