Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Wdróż w kanałach na żywo i podglądu za pośrednictwem żądań ściągnięcia na GitHub

Możesz zintegrować wdrożenia z Hostingiem Firebase za pomocą akcji GitHub. Oto, co ta akcja GitHub może dla Ciebie zrobić:

 • Tworzy nowy kanał podglądu (i powiązany z nim adres URL podglądu) dla każdego żądania ściągnięcia w repozytorium GitHub.

 • Dodaje komentarz do żądania ściągnięcia z adresem URL podglądu, dzięki czemu Ty i każdy recenzent możecie przeglądać i testować zmiany żądania ściągnięcia w „podglądowej” wersji aplikacji.

  obraz komentarza GitHub Action PR z adresem URL podglądu

 • Aktualizuje adres URL podglądu o zmiany z każdego zatwierdzenia przez automatyczne wdrażanie w powiązanym kanale podglądu. Adres URL nie zmienia się z każdym nowym zatwierdzeniem.

 • (Opcjonalnie) Wdraża bieżący stan repozytorium GitHub w kanale na żywo po scaleniu żądania ściągnięcia.

Przypomnienie: gdy używasz adresów URL podglądu, Twoja aplikacja wchodzi w interakcję z rzeczywistymi zasobami zaplecza Twojego projektu Firebase.

Skonfiguruj akcję GitHub do wdrożenia w Hostingu Firebase

 1. Utwórz repozytorium GitHub (publiczne lub prywatne) lub użyj istniejącego. Musisz mieć uprawnienia administratora do repozytorium.

 2. W lokalnej wersji repozytorium skonfiguruj Firebase Hosting za pomocą komendy firebase init .

  • Jeśli NIE skonfigurowałeś Hostingu, uruchom tę wersję polecenia z katalogu głównego katalogu lokalnego:

   firebase init hosting
  • Jeśli JUŻ skonfigurowałeś Hosting, wystarczy skonfigurować część GitHub Action w Hostingu. Uruchom tę wersję polecenia z katalogu głównego katalogu lokalnego:

   firebase init hosting:github
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami CLI, a polecenie automatycznie zajmie się konfiguracją akcji GitHub:

  • Tworzy konto usługi w Twoim projekcie Firebase z uprawnieniami do wdrażania w Hostingu Firebase.

  • Szyfruje klucz JSON tego konta usługi i przesyła go do określonego repozytorium GitHub jako klucz tajny GitHub .

  • Zapisuje pliki konfiguracyjne yaml przepływu pracy usługi GitHub, które odwołują się do nowo utworzonego klucza tajnego. Te pliki konfigurują akcję GitHub do wdrożenia w Hostingu Firebase.

 4. W GitHub utwórz nową gałąź i zatwierdź pliki yaml przepływu pracy utworzone przez interfejs wiersza polecenia.

 5. Opublikuj oddział w swoim repozytorium GitHub.

 6. Połącz oddział.

Otóż ​​to! Każdy kolejny PR w tym repozytorium GitHub automatycznie otrzyma własny „adres URL podglądu”!

Dowiedz się więcej o Akcji GitHub

 • Firebase utrzymuje akcję GitHub „Deploy to Firebase Hosting” jako projekt typu open source. Zobacz kod źródłowy.

 • Akcja GitHub „Wdrażanie w Hostingu Firebase” umożliwia dalszą konfigurację, na przykład dostosowanie daty wygaśnięcia kanału w wersji zapoznawczej lub ustawienie nieaktywnego kanału do wdrożenia po scaleniu żądania ściągnięcia. Poznaj dostępne opcje konfiguracji.

 • Dowiedz się więcej o ogólnych akcjach usługi GitHub .