Save the date - Google I/O returns May 18-20. Register to get the most out of the digital experience: Build your schedule, reserve space, participate in Q&As, earn Google Developer profile badges, and more. Register now
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Udostępniaj zawartość dynamiczną i hostuj mikrousługi za pomocą Hostingu Firebase

Hosting Firebase integruje się z opcjami przetwarzania bezserwerowego, w tym Cloud Functions dla Firebase i Cloud Run. Korzystając z Hostingu Firebase z tymi opcjami, możesz hostować mikrousługi, kierując żądania HTTPS w celu uruchomienia funkcji i aplikacji kontenerowych w zarządzanym, bezpiecznym środowisku.

Cloud Functions for Firebase : piszesz i wdrażasz funkcję, która jest kodem zaplecza, który reaguje na określony wyzwalacz. Następnie, korzystając z Hostingu Firebase, możesz kierować żądania HTTPS w celu uruchomienia funkcji.

Cloud Run : piszesz i wdrażasz aplikację spakowaną w obrazie kontenera. Następnie, korzystając z Hostingu Firebase, możesz kierować żądania HTTPS, aby uruchomić aplikację w kontenerze.

Przypadków użycia

Jak korzystać z opcji przetwarzania bezserwerowego w Hostingu Firebase?

  • Udostępniaj zawartość dynamiczną - oprócz udostępniania treści statycznej w witrynie hostingowej możesz obsługiwać dynamicznie generowane odpowiedzi z funkcji lub aplikacji kontenerowej wykonującej logikę po stronie serwera.

    Na przykład możesz wskazać wzorzec adresu URL (taki jak /blog/<blog-post-id> ) do funkcji, która używa parametru identyfikatora wpisu na blogu z adresu URL do dynamicznego pobierania treści z bazy danych.

  • Tworzenie interfejsów API REST - można utworzyć interfejs API mikrousług przy użyciu funkcji.

    Na przykład funkcje mogą obsługiwać funkcje logowania w Twojej witrynie. Gdy Twoja witryna jest hostowana pod adresem / , każde żądanie do /api jest przekierowywane do interfejsu API mikrousług. Na przykład zapoznaj się z tym przykładem open-source .

  • Buforuj zawartość dynamiczną - możesz skonfigurować buforowanie zawartości dynamicznej w globalnej sieci CDN.

    Na przykład, jeśli funkcja generuje nową zawartość tylko okresowo, możesz przyspieszyć swoją aplikację, buforując wygenerowaną zawartość przez co najmniej krótki czas. Możesz również potencjalnie obniżyć koszty wykonania, ponieważ treść jest obsługiwana z sieci CDN, a nie przez wyzwalaną funkcję lub aplikację kontenerową.

  • Prerender swoje aplikacje jednostronicowe - możesz ulepszyć SEO i zoptymalizować udostępnianie w różnych sieciach społecznościowych, tworząc dynamiczne meta . Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ten film lub obejrzyjten przykład open-source .

Wybór opcji bezserwerowej

Chociaż zarówno Cloud Functions dla Firebase, jak i Cloud Run integrują się z Hostingiem Firebase i oferują w pełni zarządzane, automatycznie skalowane i bezpieczne środowisko bezserwerowe, te dwie opcje można wykorzystać do różnych przypadków użycia i pożądanego poziomu niestandardowej konfiguracji.

W poniższej tabeli opisano kilka podstawowych zagadnień związanych z używaniem Cloud Functions dla Firebase i Cloud Run. Pełną listę przydziałów, limitów i wskaźników można znaleźć w szczegółowej dokumentacji każdego produktu ( Cloud Functions for Firebase lub Cloud Run ).

Wynagrodzenie Funkcje chmury dla Firebase Cloud Run
Ustawiać Interfejs wiersza polecenia Firebase łączy wiele zadań w pojedyncze polecenia, od inicjowania po tworzenie i wdrażanie. Kontenery oferują bardziej konfigurowalne opcje, więc zadania konfiguracji, kompilacji i wdrażania obejmują dyskretne kroki.
Środowisko wykonawcze Wymaga Node.js, ale możesz określić, której wersji Node.js użyć (obecnie wersja 10 lub 12). Podczas budowania kontenera określasz środowisko wykonawcze.
Obsługa języków i frameworków

JavaScript i TypeScript

Obsługiwane są struktury internetowe, takie jak Express.js.

Dowolny język obsługiwany przez Dockerfiles, w tym Go, Node.js, Python, Java i inne

Obsługiwane są struktury internetowe dla każdego języka.

Limit czasu dla żądania hostingu 60 sekund (patrz uwaga poniżej) 60 sekund (patrz uwaga poniżej)
Konkurencja 1 żądanie na instancję funkcji
(brak współbieżności na wystąpienie)
80 jednoczesnych żądań na wystąpienie kontenera
Dane do faktury Wykorzystanie funkcji chmury

Bezpłatny limit użycia, ale wymagane jest konto rozliczeniowe w chmurze . Zobacz najczęstsze pytania dotyczące Firebase .

Wykorzystanie Cloud Run + przechowywanie w Container Registry

Bezpłatny limit użycia, ale wymagane jest konto rozliczeniowe w chmurze