Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Inteligentna odpowiedź

Dzięki Smart Reply API w ML Kit możesz automatycznie generować odpowiednie odpowiedzi na wiadomości. Inteligentna odpowiedź pomaga użytkownikom szybko odpowiadać na wiadomości i ułatwia odpowiadanie na wiadomości na urządzeniach z ograniczonymi możliwościami wprowadzania.

iOS Android

Kluczowe możliwości

Generuje sugestie związane z kontekstem Model Inteligentna odpowiedź generuje sugestie odpowiedzi na podstawie pełnego kontekstu rozmowy, a nie tylko jednej wiadomości, dzięki czemu sugestie są bardziej przydatne dla użytkowników.
Działa na urządzeniu Model na urządzeniu szybko generuje odpowiedzi i nie wymaga wysyłania wiadomości użytkowników na zdalny serwer.

Ograniczenia

  • Inteligentna odpowiedź jest przeznaczona do swobodnych rozmów w aplikacjach konsumenckich. Propozycje odpowiedzi mogą nie być odpowiednie dla innych kontekstów lub odbiorców.
  • Obecnie obsługiwany jest tylko język angielski. Model automatycznie wykrywa, czy używany jest inny język, a jeśli tak, nie poda sugestii.

Jak działa model

  • Do generowania sugestii odpowiedzi model wykorzystuje do 10 najnowszych wiadomości z historii konwersacji.
  • Wykrywa język rozmowy i próbuje udzielić odpowiedzi tylko wtedy, gdy język jest określony jako angielski.
  • Następnie model porównuje wiadomości z listą poufnych tematów i nie poda sugestii, gdy wykryje poufny temat.
  • Jeśli język zostanie określony jako angielski i nie zostaną wykryte żadne drażliwe tematy, model zapewnia maksymalnie trzy sugerowane odpowiedzi. Liczba odpowiedzi zależy od tego, ile z nich spełnia wystarczający poziom ufności na podstawie danych wejściowych do modelu.

Dostarczanie opinii

Ze względu na złożoność przetwarzania języka naturalnego sugestie dostarczone przez model mogą nie być odpowiednie dla wszystkich kontekstów lub odbiorców. W przypadku napotkania nieodpowiednich propozycje odpowiedzi, dotrzeć do wsparcia Firebase . Twoja opinia pomoże w dalszym ulepszaniu modelu i filtra poufnych tematów.

Przykładowe wyniki

Wejście

Znak czasu Identyfikator użytkownika Użytkownik lokalny? Wiadomość
Czw 21 Lut 13:13:39 PST 2019 prawda jesteś w drodze?
Czw 21 Lut 13:15:03 PST 2019 PRZYJACIEL0 fałszywe Spóźnię się, przepraszam!

Sugerowane odpowiedzi

Sugestia #1 Sugestia #2 Sugestia #3
Bez smutków 😞 Nie ma problemu!