Ćwiczenia z kodowania ML

Wypróbuj te ćwiczenia z programowania, aby dowiedzieć się, jak Firebase może pomóc Ci łatwiej i efektywniej korzystać z modeli TensorFlow Lite.

Klasyfikacja cyfr (wprowadzenie do wdrażania modelu)

Zrzut ekranu aplikacji do klasyfikacji cyfr

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji wdrażania modeli Firebase, tworząc aplikację, która rozpoznaje odręczne cyfry. Wdrażaj modele TensorFlow Lite za pomocą Firebase ML, analizuj wydajność modelu za pomocą monitorowania wydajności i testuj skuteczność modelu za pomocą testów A/B. ( iOS+ , Android )

Analiza sentymentu

Zrzut ekranu aplikacji do analizy nastrojów

W tym laboratorium programowania używasz własnych danych szkoleniowych, aby dostroić istniejący model klasyfikacji tekstu, który identyfikuje tonację wyrażoną we fragmencie tekstu. Następnie wdrażasz model za pomocą Firebase ML i porównujesz dokładność starego i nowego modelu za pomocą testów A/B. ( iOS+ , Android )

Rekomendacja treści

Zrzut ekranu aplikacji polecającej treści

Silniki rekomendacji pozwalają spersonalizować doświadczenia dla poszczególnych użytkowników, prezentując im bardziej trafne i angażujące treści. Zamiast tworzyć złożony potok do obsługi tej funkcji, w tym laboratorium programowania pokazano, jak zaimplementować aparat rekomendacji zawartości dla aplikacji przez uczenie i wdrażanie modelu ML na urządzeniu. ( iOS+ , Android )