Laboratoria ML Codelabs

Wypróbuj te ćwiczenia z programowania, aby dowiedzieć się, jak Firebase może pomóc Ci łatwiej i efektywniej korzystać z modeli TensorFlow Lite.

Klasyfikacja cyfr (wprowadzenie do wdrażania modelu)

Zrzut ekranu aplikacji do klasyfikacji cyfr

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji wdrażania modelu Firebase, tworząc aplikację rozpoznającą cyfry pisane odręcznie. Wdrażaj modele TensorFlow Lite za pomocą Firebase ML, analizuj wydajność modelu za pomocą monitorowania wydajności i testuj efektywność modelu za pomocą testów A/B. ( iOS+ , Android )

Analiza sentymentów

Zrzut ekranu aplikacji do analizy nastrojów

W tych ćwiczeniach z programowania użyjesz własnych danych szkoleniowych, aby dostroić istniejący model klasyfikacji tekstu, który identyfikuje tonację wyrażoną we fragmencie tekstu. Następnie wdrażasz model za pomocą Firebase ML i porównujesz dokładność starego i nowego modelu za pomocą testów A/B. ( iOS+ , Android )

Rekomendacja treści

Zrzut ekranu aplikacji rekomendującej treści

Silniki rekomendacji pozwalają personalizować doświadczenia dla poszczególnych użytkowników, prezentując im bardziej trafne i angażujące treści. Zamiast tworzyć złożony potok obsługujący tę funkcję, w tym laboratorium z programowania pokazano, jak można zaimplementować aparat rekomendacji zawartości dla aplikacji, szkoląc i wdrażając model uczenia maszynowego na urządzeniu. ( iOS+ , Android )