Usuń pliki za pomocą Cloud Storage na Androidzie

Po przesłaniu plików do Cloud Storage możesz je także usunąć.

Usuń plik

Aby usunąć plik, najpierw utwórz odniesienie . do tego pliku. Następnie wywołaj metodę delete() dla tego odniesienia.

Kotlin+KTX

// Create a storage reference from our app
val storageRef = storage.reference

// Create a reference to the file to delete
val desertRef = storageRef.child("images/desert.jpg")

// Delete the file
desertRef.delete().addOnSuccessListener {
  // File deleted successfully
}.addOnFailureListener {
  // Uh-oh, an error occurred!
}

Java

// Create a storage reference from our app
StorageReference storageRef = storage.getReference();

// Create a reference to the file to delete
StorageReference desertRef = storageRef.child("images/desert.jpg");

// Delete the file
desertRef.delete().addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
  @Override
  public void onSuccess(Void aVoid) {
    // File deleted successfully
  }
}).addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception exception) {
    // Uh-oh, an error occurred!
  }
});

Obsługa błędów

Istnieje wiele powodów, dla których podczas usuwania plików mogą wystąpić błędy, na przykład plik nie istnieje lub użytkownik nie ma uprawnień do usunięcia żądanego pliku. Więcej informacji na temat błędów można znaleźć w sekcji Obsługiwanie błędów w dokumentacji.