Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Funkcje chmury i Firebase

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Google Cloud Functions to bezserwerowe rozwiązanie obliczeniowe Google do tworzenia aplikacji sterowanych zdarzeniami. Jest to wspólny produkt zespołu Google Cloud Platform i zespołu Firebase.

Dla programistów Google Cloud Platform funkcje Cloud Functions służą jako warstwa łącząca, umożliwiająca łączenie logiki między usługami Google Cloud Platform (GCP) przez nasłuchiwanie zdarzeń i reagowanie na nie.

Programistom Firebase Cloud Functions dla Firebase umożliwia rozszerzenie działania Firebase i zintegrowanie funkcji Firebase przez dodanie kodu po stronie serwera.

Oba rozwiązania zapewniają szybkie i niezawodne wykonywanie funkcji w całkowicie zarządzanym środowisku, w którym nie musisz martwić się zarządzaniem jakimikolwiek serwerami lub udostępnianiem jakiejkolwiek infrastruktury.

Funkcje chmury dla Firebase

Jeśli jesteś programistą tworzącym aplikację mobilną lub mobilną aplikację internetową, powinieneś używać Cloud Functions dla Firebase. Firebase zapewnia programistom mobilnym dostęp do pełnej gamy w pełni zarządzanych usług zorientowanych na urządzenia mobilne, w tym analiz, uwierzytelniania i Bazy danych czasu rzeczywistego. Cloud Functions uzupełnia ofertę, umożliwiając rozszerzenie i połączenie działania funkcji Firebase poprzez dodanie kodu po stronie serwera.

Deweloperzy Firebase mogą łatwo integrować się z usługami zewnętrznymi w celu realizacji takich zadań, jak przetwarzanie płatności i wysyłanie wiadomości SMS. Ponadto programiści mogą uwzględnić niestandardową logikę, która jest zbyt ciężka dla urządzenia mobilnego lub wymaga zabezpieczenia na serwerze. Zobacz , co mogę zrobić z funkcjami chmury? aby dowiedzieć się więcej o typowych przypadkach użycia integracji. Programistom, którzy potrzebują bardziej w pełni funkcjonalnego zaplecza, Cloud Functions zapewnia furtkę do zaawansowanych funkcji Google Cloud Platform .

Cloud Functions dla Firebase jest zoptymalizowany pod kątem programistów Firebase:

  • Firebase SDK do konfigurowania funkcji za pomocą kodu
  • Zintegrowany z Firebase Console i Firebase CLI
  • Te same wyzwalacze co Google Cloud Functions oraz wyzwalacze Baza danych czasu rzeczywistego Firebase, Uwierzytelnianie Firebase i Firebase Analytics

Funkcje chmury dla platformy Google Cloud

Deweloperzy mogą łączyć i rozszerzać usługi GCP, pisząc kod w postaci funkcji w chmurze. Cloud Functions służy jako warstwa łącząca, która umożliwia łączenie logiki między usługami GCP przez nasłuchiwanie zdarzeń i reagowanie na nie. Za pomocą zaledwie kilku linijek kodu programiści mogą wzbogacić korzystanie z usług GCP, aby tworzyć kombinacje wyższego poziomu bez konieczności udostępniania serwerów ani zarządzania nimi. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Google Cloud Functions .