Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Rozpoznawanie punktów orientacyjnych

Dzięki interfejsowi API rozpoznawania punktów orientacyjnych ML Kit możesz rozpoznawać dobrze znane punkty orientacyjne na obrazie.

Po przekazaniu obrazu do tego interfejsu API otrzymujesz punkty orientacyjne, które zostały w nim rozpoznane, wraz ze współrzędnymi geograficznymi każdego punktu orientacyjnego i regionem obrazu, w którym znaleziono punkt orientacyjny. Możesz użyć tych informacji, aby automatycznie generować metadane obrazów, tworzyć zindywidualizowane środowiska dla użytkowników na podstawie udostępnianych treści i nie tylko.

iOS Android

Kluczowe możliwości

Rozpoznaje znane zabytki

Uzyskaj nazwę i współrzędne geograficzne naturalnych i zbudowanych punktów orientacyjnych, a także region obrazu, na którym punkt orientacyjny został znaleziony.

Spróbuj API demo Chmura Vision aby zobaczyć, co można znaleźć punkty orientacyjne w obrazie, które udostępniasz.

Uzyskaj identyfikatory jednostek Grafu wiedzy Google Wykres Wiedzy podmiot ID jest ciągiem znaków, który jednoznacznie identyfikuje punkt orientacyjny, który został rozpoznany, i jest tego samego identyfikatora używanego przez Knowledge Graph Search API . Możesz użyć tego ciągu do identyfikacji jednostki w różnych językach i niezależnie od formatowania opisu tekstowego.
Wolne korzystanie z małej ilości

Bezpłatny dla pierwszych 1000 zastosowań tej funkcji miesięcznie: patrz Ceny

Przykładowe wyniki

Zdjęcie: Arcalino / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Wynik
Opis Brugia
Współrzędne geograficzne 51.207367, 3.226933
Identyfikator jednostki Grafu wiedzy /m/0drjd2
Obwiednia wielokąta (20, 342), (651, 342), (651, 798), (20, 798)
Wynik ufności 0,77150935