Usuń pliki za pomocą Cloud Storage w Internecie

Po przesłaniu plików do Cloud Storage możesz je również usunąć.

Usuń plik

Aby usunąć plik, najpierw utwórz odwołanie do tego pliku. Następnie wywołaj metodę delete() na tym odwołaniu, która zwróci Promise , która zostanie rozwiązana, lub błąd, jeśli Promise zostanie odrzucona.

Web version 9

import { getStorage, ref, deleteObject } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();

// Create a reference to the file to delete
const desertRef = ref(storage, 'images/desert.jpg');

// Delete the file
deleteObject(desertRef).then(() => {
  // File deleted successfully
}).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
});

Web version 8

// Create a reference to the file to delete
var desertRef = storageRef.child('images/desert.jpg');

// Delete the file
desertRef.delete().then(() => {
  // File deleted successfully
}).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
});

Obsługa błędów

Istnieje wiele przyczyn, dla których mogą wystąpić błędy podczas usuwania plików, w tym brak pliku lub brak uprawnień użytkownika do usunięcia żądanego pliku. Więcej informacji na temat błędów można znaleźć w sekcji obsługi błędów w dokumentacji.