Bật chế độ thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng

Khi bạn hiểu rõ cách tính năng Kiểm tra ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến người dùng của mình và sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật tính năng thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng.

Để bật tính năng thực thi cho Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cloud Firestore, Cloud Storage và Xác thực (bản beta), hãy làm theo hướng dẫn bên dưới. Sau khi bạn bật biện pháp thực thi cho một sản phẩm, tất cả các yêu cầu chưa được xác minh đối với sản phẩm đó sẽ bị từ chối.

  1. Mở trang Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase.

  2. Mở rộng chế độ xem chỉ số của sản phẩm mà bạn muốn bật thực thi chính sách.

  3. Nhấp vào Thực thi rồi xác nhận lựa chọn của bạn.

    (Dự án của bạn phải đã nâng cấp lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng để cho phép thực thi Xác thực.)

Xin lưu ý rằng có thể mất đến 15 phút sau khi bạn bật chế độ thực thi để sẽ có hiệu lực.