Save the date - Google I/O returns May 18-20. Register to get the most out of the digital experience: Build your schedule, reserve space, participate in Q&As, earn Google Developer profile badges, and more. Register now
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Instalacja i konfiguracja dla REST API

Baza danych czasu rzeczywistego Firebase to baza danych hostowana w chmurze. Dane są przechowywane w formacie JSON i synchronizowane w czasie rzeczywistym z każdym podłączonym klientem. Gdy tworzysz aplikacje wieloplatformowe za pomocą naszych pakietów SDK dla systemów Android, iOS i JavaScript, wszyscy Twoi klienci współużytkują jedną instancję bazy danych czasu rzeczywistego i automatycznie otrzymują aktualizacje z najnowszymi danymi.

Jako punktu końcowego REST możemy użyć dowolnego adresu URL bazy danych czasu rzeczywistego Firebase. Wszystko, co musimy zrobić, to dodać .json na końcu adresu URL i wysłać żądanie z naszego ulubionego klienta HTTPS.

Utwórz konto

Najpierw zarejestruj darmowe konto w konsoli Firebase . Zostanie utworzona nowa aplikacja Firebase z unikalnym adresem URL kończącym się na firebaseio.com . Będziesz używać tego adresu URL do uwierzytelniania użytkowników oraz do przechowywania i synchronizowania danych z bazą danych aplikacji.

W konsoli Firebase możesz tworzyć, zarządzać i usuwać aplikacje Firebase. Kliknięcie określonej aplikacji Firebase umożliwia przeglądanie i modyfikowanie bazy danych aplikacji w czasie rzeczywistym. W panelu aplikacji możesz także ustawić reguły bazy danych czasu rzeczywistego Firebase, zarządzać uwierzytelnianiem aplikacji, wdrażać ją i wyświetlać dane analityczne.

Utwórz bazę danych

 1. Przejdź do sekcji Baza danych czasu rzeczywistego w konsoli Firebase . Zostaniesz poproszony o wybranie istniejącego projektu Firebase. Postępuj zgodnie z przepływem pracy tworzenia bazy danych.

 2. Wybierz tryb początkowy dla reguł zabezpieczeń Firebase:

  Tryb testowy

  Dobry do rozpoczęcia pracy z bibliotekami klienta mobilnego i internetowego, ale umożliwia każdemu odczyt i nadpisanie danych. Po zakończeniu testów zapoznaj się z sekcją Omówienie reguł bazy danych czasu rzeczywistego Firebase .

  Aby rozpocząć korzystanie z zestawu SDK w wersji internetowej, iOS lub Android, wybierz tryb testowy.

  Tryb zablokowany

  Odmawia wszystkich odczytów i zapisów z klientów mobilnych i internetowych. Twoje uwierzytelnione serwery aplikacji mogą nadal uzyskiwać dostęp do Twojej bazy danych.

 3. Wybierz region dla bazy danych. W zależności od wybranego regionu przestrzeń nazw bazy danych będzie miała postać <databaseName>.firebaseio.com lub <databaseName>.<region>.firebasedatabase.app <databaseName>.firebaseio.com <databaseName>.<region>.firebasedatabase.app . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wybieranie lokalizacji dla projektu .

 4. Kliknij Gotowe .

Włączenie bazy danych czasu rzeczywistego powoduje również włączenie interfejsu API w Cloud API Manager .

Wybierz bibliotekę pomocniczą

Możesz czytać i zapisywać dane przez REST API bezpośrednio z wiersza poleceń. W tym przewodniku we wszystkich przykładach użyjemy cURL . Mamy również kilka bibliotek pomocniczych innych firm do interakcji z interfejsem API REST z Twojego ulubionego języka. Możesz użyć jednej z następujących bibliotek pomocniczych lub utworzyć własną:

Język Biblioteki
Clojure taika użytkownika Cloudfuji
Strzałka Klient IO w oficjalnej bibliotece firebase-dart
Udać się Firego autorstwa Stevena Berlangi i Tima Gossetta
Idź do Firebase autorstwa Cosmina Nicolaescu i Justina Tullossa
Jawa firebase4j autorstwa Brandona Greshama
Perl Firebase-Perl autorstwa Kirana Kumara i JT Smitha
PHP firebase-php użytkownika kreait
firebase-php autorstwa Tamasa Kalmana
Pyton Pyrebase użytkownika James Childs-Maidment
python-firebase autorstwa Özgür Vatansever
python-firebase autorstwa Michaela Huynha
Rubin firebase-ruby autorstwa Oscara Del Bena
BigBertha użytkownika Fernand Galiana
rest-firebase firmy Codementor

Następne kroki