Giới hạn cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Sau đây là các quy định hạn chế đối với việc lưu trữ dữ liệu và các hoạt động trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase. Để mở rộng vượt quá bất kỳ giới hạn nào trong số này, hãy sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu.

Toàn cầu

Hoạt động Giới hạn Mô tả
Kết nối đồng thời 200.000*

Việc kết nối đồng thời tương đương với một thiết bị di động, thẻ trình duyệt hoặc ứng dụng máy chủ được kết nối với cơ sở dữ liệu.

Chỉ số này không bằng tổng số người dùng ứng dụng, vì tất cả người dùng không kết nối cùng một lúc. Ví dụ: các ứng dụng có 10 triệu người dùng hoạt động hằng tháng thường có ít hơn 200.000 kết nối đồng thời. Số lượng kết nối đồng thời tối đa phụ thuộc vào tổng số người dùng và thời gian trung bình mà người dùng dành cho ứng dụng của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn cần mở rộng vượt quá giới hạn này, hãy thử sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu.

*Giới hạn của gói Spark cho các kết nối đồng thời là 100.

Phản hồi đồng thời được gửi từ một cơ sở dữ liệu duy nhất. ~100.000/giây Phản hồi bao gồm các thao tác phát và đọc đồng thời do máy chủ gửi từ một cơ sở dữ liệu duy nhất tại một thời điểm nhất định. Giới hạn này là các gói dữ liệu đại diện cho từng thao tác đọc hoặc truyền tin riêng lẻ, bao gồm cả thông báo đẩy, được gửi từ cơ sở dữ liệu. Hướng dẫn này dành cho hoạt động tải liên tục, nhưng cơ sở dữ liệu đôi khi có thể xử lý các gói cao hơn.
Số lượng Hàm đám mây được kích hoạt chỉ bằng một lượt ghi 1000; hoặc, đối với Chức năng đám mây phiên bản 2, 500 cho mỗi khu vực Mặc dù không có giới hạn về số thao tác đọc hoặc ghi mà bạn có thể kích hoạt từ một hàm duy nhất, nhưng một thao tác ghi cơ sở dữ liệu chỉ có thể kích hoạt 1.000 hàm hoặc 500 hàm trên mỗi vùng đối với Chức năng đám mây phiên bản 2.

Chức năng đám mây chỉ có thể được kích hoạt bằng các thao tác ghi và mỗi hàm cũng có thể kích hoạt thêm nhiều thao tác ghi kích hoạt nhiều hàm hơn (mỗi hàm có giới hạn 1.000 hàm hoặc 500 hàm cho mỗi vùng).

Kích thước của một sự kiện được kích hoạt bởi một lượt ghi 1 MB Kích thước của một sự kiện bao gồm những giá trị sau:
  1. Dữ liệu hiện có tại vị trí ghi.
  2. Giá trị cập nhật hoặc delta trong dữ liệu cần thiết để ghi dữ liệu mới vào vị trí.
Hãy ghi các thao tác lớn hơn 1 MB thành công trên cơ sở dữ liệu, nhưng chúng không kích hoạt lệnh gọi hàm.
Chuyển dữ liệu sang Chức năng đám mây Duy trì 10MB/giây Tỷ lệ dữ liệu sự kiện có thể được chuyển tiếp đến Chức năng đám mây.

Cây dữ liệu

Tài sản Giới hạn Mô tả
Độ sâu tối đa của nút con 32 Mỗi đường dẫn trong cây dữ liệu của bạn phải có độ sâu dưới 32 cấp.
Độ dài của khoá 768 byte Khoá được mã hoá UTF-8 và không được chứa các dòng mới hoặc bất kỳ ký tự nào sau đây:
. $ # [ ] / hoặc bất kỳ ký tự điều khiển ASCII nào (0x00 - 0x1F và 0x7F)
Kích thước tối đa của chuỗi 10 MB Dữ liệu được mã hoá UTF-8.

Hoạt động đọc

Mô tả Giới hạn Lưu ý
Kích thước của một phản hồi do cơ sở dữ liệu phân phát 256 MB Kích thước của dữ liệu được tải xuống từ cơ sở dữ liệu tại một vị trí duy nhất phải nhỏ hơn 256 MB cho mỗi thao tác đọc.

Để thực hiện thao tác đọc ở vị trí lớn hơn, hãy thử một trong các tuỳ chọn sau:

Tổng số nút trong một đường dẫn có trình nghe hoặc truy vấn trên đó 75 triệu* Bạn không thể nghe hoặc truy vấn các đường dẫn có hơn 75 triệu nút, tích luỹ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nghe hoặc truy vấn các nút con. Hãy thử xem chi tiết hơn về đường dẫn hoặc tạo các trình nghe hay truy vấn riêng biệt cho các phần cụ thể hơn của đường dẫn.

*Bạn không thể xem các đường dẫn có tổng số hơn 30.000 nút từ trình xem dữ liệu trong bảng điều khiển của Firebase.

Khoảng thời gian có thể chạy một truy vấn 15 phút* Một truy vấn có thể chạy trong tối đa 15 phút trước khi không thành công.

*Một truy vấn được thực hiện trong bảng điều khiển của Firebase chỉ có thể chạy tối đa 5 giây trước khi không thành công.

Hoạt động ghi

Mô tả Giới hạn Lưu ý
Tốc độ ghi 1.000 lượt ghi/giây Giới hạn về số thao tác ghi mỗi giây trên một cơ sở dữ liệu. Mặc dù không phải là giới hạn cố định, nhưng nếu bạn duy trì hơn 1.000 lượt ghi mỗi giây, thì hoạt động ghi của bạn có thể bị giới hạn tốc độ.
Kích thước của một yêu cầu ghi vào cơ sở dữ liệu 256 MB từ API REST; 16 MB từ SDK. Tổng dữ liệu trong mỗi thao tác ghi phải nhỏ hơn 256 MB. Các bản cập nhật nhiều đường dẫn phải có cùng giới hạn kích thước.
Số byte đã ghi 64 MB/phút Tổng số byte được ghi thông qua các thao tác ghi đồng thời trên cơ sở dữ liệu tại một thời điểm bất kỳ.