Zarządzanie zainstalowanymi rozszerzeniami w Firebase

Aby instalować rozszerzenia lub nimi zarządzać, musisz mieć przypisaną jedną z tych ról: Właściciel lub Edytujący albo Administrator Firebase.

Wyświetlanie szczegółów i konfiguracji instancji z zainstalowanym rozszerzeniem

 1. W konsoli Firebase otwórz panel Rozszerzenia Firebase.

 2. Na karcie zainstalowanego rozszerzenia kliknij Zarządzaj.

Monitorowanie instancji zainstalowanego rozszerzenia

Konsola Firebase umożliwia monitorowanie aktywności zainstalowanego rozszerzenia, w tym kontrolę jego stanu, użycia i dzienników.

Konfigurowanie alertów budżetu

Ustawianie alertów dotyczących budżetu jest z reguły dobrym rozwiązaniem, ale alerty te mogą być szczególnie ważne, jeśli powierzasz w swoim projekcie działanie kodu innej firmy.

Upewnij się, że masz skonfigurowane alerty dotyczące budżetu w projekcie Firebase.

Wyświetlanie funkcji utworzonych przez rozszerzenia

 1. W konsoli Firebase otwórz panel funkcji.

 2. Na karcie Panel możesz wyświetlać funkcje z rozszerzeń Firebase (oraz innych funkcji wdrożonych w projekcie).

  Funkcje utworzone przez rozszerzenia mają nazwy w formacie: ext-extension-instance-id-functionName

  Na przykład: ext-awesome-task-simplifier-onUserCreate

Wyświetl zadania Cloud Scheduler utworzone przez rozszerzenia

 1. Otwórz stronę Cloud Scheduler dotyczącej Twojego projektu w konsoli Google Cloud.

 2. Na liście Zadania możesz wyświetlać zadania Cloud Scheduler z rozszerzeń Firebase (wraz ze wszystkimi innymi zadaniami utworzonymi dla Twojego projektu).

  Zadania utworzone przez rozszerzenia mają nazwy w formacie: firebase-ext-extension-instance-id-functionName

  Na przykład: firebase-ext-awesome-task-simplifier-doTask

Wyświetlanie zadań w chmurze umieszczonych w kolejce przez rozszerzenia i zarządzanie nimi

Niektóre rozszerzenia korzystają z Cloud Tasks, aby uruchamiać dłuższe zadania: najczęściej są to zadania przetwarzania uruchamiane w różnych punktach cyklu życia rozszerzenia – instalacji, ponownej konfiguracji i po uaktualnieniach.

Normalnie te zadania są uruchamiane i wykonywane automatycznie, bez Twojej interwencji. Jeśli jednak chcesz ręcznie zarządzać zadaniami rozszerzenia w kolejce, aby na przykład wstrzymać lub usunąć z niej zadanie, które jeszcze się nie rozpoczęło, wykonaj te czynności:

 1. W sekcji Rozszerzenia w konsoli Firebase otwórz stronę z informacjami o instancji rozszerzenia.

 2. Na stronie z informacjami otwórz sekcję Interfejsy API i zasoby. Jeśli rozszerzenie korzysta z Cloud Tasks, będzie dostępna sekcja Kolejek zadań Cloud z co najmniej 1 wpisem.

 3. Kliknij Wyświetl kolejkę obok kolejki, którą chcesz zarządzać. Spowoduje to otwarcie w konsoli Google Cloud strony Szczegóły kolejki, na której możesz przeglądać znajdujące się w kolejce zadania, wstrzymywać kolejkę, usuwać z niej zadania itd. Zapoznaj się z sekcją Zarządzanie kolejkami i zadaniami w dokumentacji Cloud Tasks.

Wyświetlanie obiektów tajnych usługi Cloud Secret Manager utworzonych przez rozszerzenia

 1. Otwórz stronę Secret Manager swojego projektu w konsoli Google Cloud.

 2. Na liście obiektów tajnych możesz wyświetlać obiekty tajne utworzone na potrzeby rozszerzeń Firebase (wraz ze wszystkimi innymi obiektami tajnymi utworzonymi na potrzeby Twojego projektu).

  Obiekty tajne utworzone przez rozszerzenia mają nazwy w formacie: ext-extension-instance-id-paramnName

  Na przykład: ext-awesome-task-simplifier-API_KEY

  Obiekty tajne są oznaczone kluczem firebase-extensions-managed. Nie usuwaj tej etykiety, chyba że chcesz uniemożliwić Firebase zarządzanie obiektem tajnym.

Sprawdzanie, czy zainstalowane rozszerzenie jest sprawne

Wszystkie błędy funkcji (w tym tych utworzonych przez rozszerzenia Firebase) możesz przejrzeć w konsoli.

 1. Na karcie Kondycja w panelu Funkcje możesz zobaczyć przegląd błędów i informacji o wydajności wszystkich funkcji w projekcie.

 2. Aby wyświetlić informacje o konkretnym rozszerzeniu, użyj filtra u góry strony, aby wybrać konkretną funkcję.

Sprawdzanie, jak często jest uruchamiane zainstalowane rozszerzenie

 1. Na karcie Panel w panelu Funkcje znajdź konkretną funkcję rozszerzenia Firebase, którą chcesz sprawdzić.

 2. Kliknij (rozszerzone menu) z prawej strony wpisu, a następnie wybierz Szczegółowe statystyki użytkowania.

 3. W wyświetlonej konsoli Google Cloud możesz przeanalizować różne wywołania funkcji, a nawet zbadać jej kod źródłowy.

Wyświetlanie logów rozszerzenia

Jeśli próbujesz debugować projekt lub przesłać raport o błędzie do Firebase, możesz przejrzeć logi funkcji działających w projekcie.

Na karcie Logi w panelu Funkcje użyj filtra u góry strony, aby wybrać funkcje utworzone przez Twoje rozszerzenie.

Aktualizowanie instancji zainstalowanego rozszerzenia do najnowszej wersji

Możesz zaktualizować zainstalowaną instancję rozszerzenia do najnowszej wersji. Być może warto zaktualizować zainstalowaną instancję, ponieważ jest już aktywna lub skonfigurowana w procesie testowania, projektu lub aplikacji.

Gdy zaktualizujesz instancję, wszystkie zasoby i logika tej instancji zostaną zastąpione, używając kodu źródłowego i plików nowej wersji. Identyfikator instancji rozszerzenia i konto usługi nie ulegną zmianie.

Podczas procesu aktualizacji będziesz otrzymywać powiadomienia o wszelkich zmianach dotyczących nowej wersji i będziesz mieć możliwość określenia wartości nowych parametrów.

 1. Otwórz panel Rozszerzenia Firebase, a potem na karcie zainstalowanego rozszerzenia kliknij Zarządzaj.

 2. W prawym górnym rogu kliknij Zaktualizuj rozszerzenie.

  Jeśli rozszerzenie nie ma nowej wersji, na stronie szczegółów nie będzie przycisku aktualizacji.

 3. Zapoznaj się z nowościami w aktualizacji i skonfiguruj rozszerzenie (w razie potrzeby).

 4. Kliknij Zaktualizuj rozszerzenie.

Ponowne konfigurowanie instancji z zainstalowanym rozszerzeniem

Dla instancji zainstalowanego rozszerzenia możesz zmienić wartości parametrów skonfigurowanych przez użytkownika. Te nowe wartości będą używane w wszystkich przyszłych aktywatorach instancji, ale żadne wcześniejsze artefakty ani elementy strukturalne utworzone przez rozszerzenie (takie jak zapisane obrazy lub istniejące zasobniki na dane) nie ulegną zmianie.

 1. Otwórz panel Rozszerzenia Firebase, a potem na karcie instancji zainstalowanego rozszerzenia kliknij Zarządzaj.

 2. W prawym górnym rogu kliknij Ponownie skonfiguruj rozszerzenie.

 3. Aby ponownie skonfigurować wartości parametrów rozszerzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 4. Kliknij Zapisz.

Odinstalowywanie instancji rozszerzenia

Możesz odinstalować wystąpienie rozszerzenia z projektu Firebase. Spowoduje to usunięcie konta usługi i wszystkich zasobów (np. zestawu funkcji) utworzonych przez Firebase specjalnie na potrzeby tej instancji rozszerzenia. Te dane nie są jednak usuwane:

 • Artefakty utworzone przez rozszerzenie (np. zapisane obrazy).

 • inne zasoby w projekcie, takie jak instancja bazy danych czy zasobnik Cloud Storage. Nawet jeśli rozszerzenie wchodziło w interakcję z tymi innymi zasobami, nie są one specyficzne dla rozszerzenia, więc nie zostaną usunięte, jeśli zostanie odinstalowane.

Aby odinstalować rozszerzenie:

 1. Otwórz panel Rozszerzenia Firebase, a potem na karcie instancji zainstalowanego rozszerzenia kliknij Zarządzaj.

 2. U dołu ekranu kliknij Odinstaluj rozszerzenie.

 3. Sprawdź, co zostanie usunięte, a następnie kliknij Odinstaluj rozszerzenie, aby potwierdzić usunięcie.