Tìm kiếm toàn văn bản

Hầu hết các ứng dụng đều cho phép người dùng tìm kiếm nội dung ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể muốn tìm kiếm các bài đăng có chứa một từ nhất định hoặc các ghi chú bạn đã viết về một chủ đề cụ thể.

Cloud Firestore không hỗ trợ lập chỉ mục gốc hoặc tìm kiếm các trường văn bản trong tài liệu. Ngoài ra, việc tải xuống toàn bộ bộ sưu tập để tìm kiếm các trường phía máy khách là không thực tế.

Để bật tìm kiếm toàn văn dữ liệu Cloud Firestore của bạn, hãy sử dụng dịch vụ tìm kiếm chuyên dụng của bên thứ ba. Các dịch vụ này cung cấp khả năng lập chỉ mục và tìm kiếm nâng cao vượt xa những gì mà bất kỳ truy vấn cơ sở dữ liệu đơn giản nào có thể cung cấp.

Trước khi tiếp tục, hãy nghiên cứu rồi chọn một trong các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bên dưới:

Giải pháp: Dịch vụ tìm kiếm bên ngoài