Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Triển khai các kênh trực tiếp và xem trước thông qua yêu cầu kéo GitHub

Bạn có thể tích hợp triển khai vào Lưu trữ Firebase thông qua Hành động GitHub. Đây là những gì Hành động GitHub này có thể làm cho bạn:

 • Tạo kênh xem trước mới (và URL xem trước được liên kết) cho mọi bài PR trên kho lưu trữ GitHub của bạn.

 • Thêm nhận xét vào bài PR cùng với URL xem trước để bạn và mỗi người đánh giá có thể xem và kiểm tra những thay đổi của bài PR trong phiên bản "xem trước" của ứng dụng.

  hình ảnh của GitHub Action Nhận xét PR với URL xem trước

 • Cập nhật URL xem trước với các thay đổi từ mỗi cam kết bằng cách tự động triển khai đến kênh xem trước được liên kết. URL không thay đổi với mỗi lần cam kết mới.

 • (Tùy chọn) Triển khai trạng thái hiện tại của repo GitHub vào kênh trực tiếp của bạn khi PR được hợp nhất.

Nhắc nhở: Khi sử dụng URL xem trước, ứng dụng của bạn sẽ tương tác với các tài nguyên phụ trợ thực của dự án Firebase của bạn.

Thiết lập Hành động GitHub để triển khai cho Lưu trữ Firebase

 1. Tạo kho lưu trữ GitHub (công khai hoặc riêng tư) hoặc sử dụng kho lưu trữ hiện có. Bạn phải có quyền quản trị đối với kho lưu trữ.

 2. Trong phiên bản cục bộ của kho lưu trữ của bạn, hãy thiết lập Lưu trữ Firebase bằng lệnh firebase init .

  • Nếu bạn CHƯA thiết lập Lưu trữ, hãy chạy phiên bản lệnh này từ thư mục gốc của thư mục cục bộ của bạn:

   firebase init hosting
  • Nếu bạn ĐÃ THIẾT LẬP Hosting, thì bạn chỉ cần thiết lập phần Hành động GitHub của Hosting. Chạy phiên bản lệnh này từ thư mục gốc của thư mục cục bộ của bạn:

   firebase init hosting:github
 3. Làm theo lời nhắc CLI và lệnh sẽ tự động thực hiện việc thiết lập Hành động GitHub:

  • Tạo tài khoản dịch vụ trong dự án Firebase của bạn với quyền triển khai sang Lưu trữ Firebase.

  • Mã hóa khóa JSON của tài khoản dịch vụ đó và tải nó lên kho lưu trữ GitHub được chỉ định dưới dạng bí mật của GitHub .

  • Viết các tệp cấu hình yaml luồng công việc GitHub tham chiếu đến bí mật mới được tạo. Các tệp này định cấu hình Hành động GitHub để triển khai tới Lưu trữ Firebase.

 4. Trong GitHub, hãy tạo một nhánh mới và cam kết các tệp yaml luồng công việc được tạo bởi CLI.

 5. Xuất bản nhánh lên kho lưu trữ GitHub của bạn.

 6. Hợp nhất chi nhánh.

Đó là nó! Mọi bài PR tiếp theo trong repo GitHub này sẽ tự động nhận được "URL xem trước" của riêng nó!

Tìm hiểu thêm về Hành động GitHub

 • Firebase duy trì Hành động GitHub "Triển khai tới Lưu trữ Firebase" dưới dạng một dự án mã nguồn mở. Xem mã nguồn.

 • Hành động GitHub "Triển khai tới Lưu trữ Firebase" cho phép cấu hình thêm, chẳng hạn như tùy chỉnh ngày hết hạn cho kênh xem trước hoặc đặt kênh không trực tiếp để triển khai vào thời điểm hợp nhất PR. Tìm hiểu về các tùy chọn cấu hình có sẵn.

 • Tìm hiểu thêm về Tác vụ GitHub nói chung.