Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Rozpoznawanie tekstu

Z API rozpoznawania tekstu ML Kit można rozpoznać tekst w dowolnym języku opartym Łacińskiej ( i więcej, z rozpoznawania tekstu w chmurze ).

Rozpoznawanie tekstu może zautomatyzować żmudne wprowadzanie danych dla kart kredytowych, paragonów i wizytówek. Dzięki API opartemu na chmurze możesz również wyodrębniać tekst ze zdjęć dokumentów, które możesz wykorzystać do zwiększenia dostępności lub tłumaczenia dokumentów. Aplikacje mogą nawet śledzić rzeczywiste obiekty, na przykład odczytując liczby w pociągach.

iOS Android

Jeśli jesteś programistą Flutter, może być zainteresowany w FlutterFire , który zawiera wtyczki dla ML Vision API Firebase użytkownika.

Wybierz między interfejsami API na urządzeniu lub w chmurze

Na urządzeniu Chmura
cennik Darmowy

Bezpłatny dla pierwszych 1000 zastosowań tej funkcji miesięcznie: patrz Ceny

Idealne przypadki użycia Przetwarzanie w czasie rzeczywistym — idealne dla kamery lub wideo
Rozpoznawanie rzadkiego tekstu na obrazach
Rozpoznawanie tekstu o wysokiej dokładności
Rozpoznawanie rzadkiego tekstu na obrazach
Rozpoznawanie gęsto rozmieszczonego tekstu na zdjęciach dokumentów

Zobacz API demo Chmura Vision .

Wsparcie językowe Rozpoznaje znaki łacińskie Rozpoznaje i identyfikuje szeroką gamę języków i znaków specjalnych

Przykładowe wyniki

Rzadki tekst

Zdjęcie: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / "Düsseldorf, Wege der parlamentarischen Demokratie - 2015 - 8123" / CC BY-SA 4.0
Rozpoznany tekst
Tekst Wege
der parlamentarischen
Demokratie
Bloki (1 blok)
Blokuj 0
Tekst Wege der parlamentarischen Demokratie
Rama (117,0, 258,0, 190,0, 83,0)
Punkty narożne (117, 270), (301,64, 258,49), (306,05, 329,36), (121,41, 340,86)
Rozpoznany kod języka de
Linie (3 linie)
Linia 0
Tekst Wege der
Rama (167,0, 261,0, 91,0, 28,0)
Punkty narożne (167, 267), (255,82, 261,46), (257,19, 283,42), (168,36, 288.95)
Rozpoznany kod języka de
Elementy (2 elementy)
Element 0
Tekst Wege
Rama (167,0, 263,0, 59,0, 26,0)
Punkty narożne (167, 267), (223,88, 263,45), (225,25, 285.41), (168,36, 288.95)

Tekst dokumentu

Rozpoznany tekst
Tekst DR. SEWARD'S DIARY 361
Professor. He had evidently expected some such call, for
I found him dressed in his room. His door was ajar, so that
he could hear the opening of the door of our room. He
came at once; as he passed into the room, he asked Mina
if the others might come, too.
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
Dr. Van Helsing was as startled as I was. After a mo-
ment's pause he asked:
"But why?"

...

(pełny tekst)

Bloki (1 blok)
Blokuj 0
Tekst

DR . SEWARD ' S DIARY 361 Professor . He had evidently expected some such call , for I found him dressed in his room . His door was ajar , so that he could hear the opening of the door of our room . He came at once ; as he passed into the room , he asked Mina if the others might come , too .

" No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "

Dr . Van Helsing was as startled as I was . After a mo ment ' s pause he asked :

...

(pełny tekst)

Zaufanie 0,98
Rama (25,0, 21,0, 359,0, 583,0)
Rozpoznany kod języka en
Paragrafy (10 akapitów)
Paragraf 1
Tekst " No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "
Zaufanie 0,98
Rama (29,0, 110,0, 355,0, 44,0)
Rozpoznany kod języka en
Słowa (34 słowa)
Słowo 7
Tekst simply
Zaufanie 0,99
Rama (179,0, 110,0, 37,0, 15,0)
Rozpoznany kod języka en
Symbolika (6 symboli)
Symbol 0
Tekst s
Zaufanie 1,00
Rama (179,0, 110,0, 3,0, 15,0)
Rozpoznany kod języka en