Bản dịch

Với API dịch trên thiết bị của Bộ công cụ học máy, bạn có thể dịch văn bản linh động sang 59 ngôn ngữ.

iOS Android

Các chức năng chính

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ Dịch khoảng 59 ngôn ngữ. Hãy xem danh sách đầy đủ.
Các mô hình dịch đã được chứng minh Dựa trên cùng các mô hình mà chế độ ngoại tuyến của ứng dụng Google Dịch sử dụng.
Quản lý mô hình linh động Duy trì mức yêu cầu thấp về bộ nhớ trên thiết bị bằng cách tự động tải xuống và quản lý các gói ngôn ngữ.
Chạy trên thiết bị Quá trình dịch được thực hiện nhanh chóng và không cần bạn phải gửi văn bản của người dùng đến máy chủ từ xa.

Hạn chế

Tính năng dịch trên thiết bị dành cho các bản dịch thông thường và đơn giản. Chất lượng bản dịch phụ thuộc vào ngôn ngữ cụ thể được dịch. Do đó, bạn nên đánh giá chất lượng của bản dịch cho trường hợp sử dụng cụ thể của mình. Nếu bạn yêu cầu độ trung thực cao hơn, hãy dùng thử Cloud Translation API.

Ngoài ra, các mô hình dịch của Bộ công cụ học máy cũng được huấn luyện để dịch sang và dịch từ tiếng Anh sang tiếng Anh. Khi bạn dịch giữa các ngôn ngữ không phải tiếng Anh, tiếng Anh được sử dụng làm bản dịch trung gian và điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

Nguyên tắc sử dụng

Hãy tham khảo Nguyên tắc sử dụng tính năng dịch trên thiết bị của Bộ công cụ học máy để biết các nguyên tắc quan trọng và quy định hạn chế về việc sử dụng API này. Tài liệu này trình bày các yêu cầu về việc phân bổ trong ứng dụng khi dịch văn bản.

Gửi ý kiến phản hồi

Do tính phức tạp của việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các bản dịch được cung cấp có thể không phù hợp với mọi ngữ cảnh hoặc đối tượng. Nếu bạn gặp bản dịch không phù hợp, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Firebase. Ý kiến phản hồi của bạn giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện các mô hình, đồng thời giúp chúng tôi tắt các bản dịch không phù hợp.