Phòng thí nghiệm lập trình ML

Hãy thử các lớp học lập trình này để tìm hiểu thực tế cách Firebase có thể giúp bạn sử dụng các mô hình TensorFlow Lite dễ dàng và hiệu quả hơn.

Phân loại chữ số (giới thiệu về triển khai mô hình)

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng phân loại chữ số

Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng triển khai mô hình của Firebase bằng cách xây dựng một ứng dụng nhận dạng chữ số viết tay. Triển khai các mô hình TensorFlow Lite với Firebase ML, phân tích hiệu suất của mô hình bằng Giám sát hiệu suất và kiểm tra tính hiệu quả của mô hình bằng Thử nghiệm A/B. ( iOS+ , Android )

Phân tích tình cảm

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng phân tích tình cảm

Trong lớp học lập trình này, bạn sử dụng dữ liệu đào tạo của riêng mình để tinh chỉnh mô hình phân loại văn bản hiện có nhằm xác định cảm xúc được thể hiện trong một đoạn văn bản. Sau đó, bạn triển khai mô hình bằng Firebase ML và so sánh độ chính xác của mô hình cũ và mới bằng Thử nghiệm A/B. ( iOS+ , Android )

Đề xuất nội dung

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng đề xuất nội dung

Công cụ đề xuất cho phép bạn cá nhân hóa trải nghiệm cho từng người dùng, cung cấp cho họ nội dung phù hợp và hấp dẫn hơn. Thay vì xây dựng một quy trình phức tạp để hỗ trợ tính năng này, lớp học lập trình này cho thấy cách bạn có thể triển khai công cụ đề xuất nội dung cho ứng dụng bằng cách đào tạo và triển khai mô hình ML trên thiết bị. ( iOS+ , Android )