Nhận dạng địa danh

Với API nhận dạng mốc của Cloud Vision, bạn có thể nhận ra những thuật ngữ địa danh trong một hình ảnh.

Khi truyền hình ảnh đến API này, bạn sẽ nhận được các mốc đã được nhận dạng trong khu vực đó, cùng với toạ độ địa lý của từng điểm mốc và khu vực hình ảnh mà điểm mốc đã được tìm thấy. Bạn có thể sử dụng thông tin này để tự động tạo siêu dữ liệu hình ảnh, tạo trải nghiệm riêng cho người dùng dựa trên nội dung mà họ chia sẻ và nhiều nội dung khác.

iOS trở lên Android

Các chức năng chính

Nhận ra các địa danh nổi tiếng

Xem tên và toạ độ địa lý của khu vực tự nhiên và con đường xây dựng địa danh, cũng như khu vực của hình ảnh mà điểm mốc được tìm thấy.

Dùng thử Đám mây Bản minh hoạ API Vision giúp bạn xem những điểm mốc có trong ảnh bạn chụp cung cấp.

Nhận mã nhận dạng thực thể trong Sơ đồ tri thức của Google Mã nhận dạng thực thể trong Sơ đồ tri thức là một chuỗi xác định duy nhất đã được nhận dạng và giống với mã nhận dạng mà Sơ đồ tri thức Search API. Bạn có thể sử dụng chuỗi này để xác định một thực thể trên ngôn ngữ và độc lập với định dạng của nội dung mô tả văn bản.
Sử dụng miễn phí số lượng thấp

Miễn phí 1.000 lần sử dụng tính năng này đầu tiên mỗi tháng: xem Giá

Kết quả mẫu

Ảnh: Arcalino / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Kết quả
Nội dung mô tả Brugge
Toạ độ địa lý 51.207367, 3.226933
Mã nhận dạng thực thể Sơ đồ tri thức /m/0drjd2
Giới hạn đa giác (20, 342), (651, 342), (651, 798), (20, 798)
Điểm tin cậy 0,77150935