Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Skonfiguruj lokalny pakiet emulatorów

Emulatory Firebase ułatwiają pełną weryfikację działania aplikacji i weryfikację konfiguracji reguł zabezpieczeń Firebase. Użyj emulatorów Firebase, aby uruchamiać i automatyzować testy jednostkowe w środowisku lokalnym.

Zainstaluj emulatory Firebase

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zainstalowano Firebase CLI i skonfigurowany Firebase Local Emulator Suite

Uruchom emulator za pomocą następującego polecenia. Emulator działa podczas wszystkich testów.

Cloud Firestore

 firebase emulators:start --only firestore
 

Baza danych czasu rzeczywistego

 firebase emulators:start --only database
 

Magazyn w chmurze

 firebase emulators:start --only storage
 

Skonfiguruj testy i uruchom emulator

Teraz, po zainstalowaniu emulatora skonfigurować testy i generowania raportów , aby potwierdzić zachowanie reguł przed wdrożeniem ich do produkcji.

Szybki start

Przez kilka podstawowych testów o prostych zasadach, wypróbować QuickStart testowania .