Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Skonfiguruj lokalny pakiet emulatorów

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Emulatory Firebase ułatwiają pełną weryfikację zachowania aplikacji i weryfikację konfiguracji Reguł bezpieczeństwa Firebase. Użyj emulatorów Firebase do uruchamiania i automatyzacji testów jednostkowych w środowisku lokalnym.

Zainstaluj emulatory Firebase

Zanim zaczniesz, upewnij się, że zainstalowałeś Firebase CLI i skonfigurowałeś Firebase Local Emulator Suite

Uruchom emulator za pomocą następującego polecenia. Emulator działa podczas wszystkich testów.

Cloud Firestore

 firebase emulators:start --only firestore
 

Baza danych czasu rzeczywistego

 firebase emulators:start --only database
 

Magazyn w chmurze

 firebase emulators:start --only storage
 

Skonfiguruj testy i uruchom emulator

Teraz, po zainstalowaniu emulatora, skonfiguruj testy i wygeneruj raporty, aby zweryfikować zachowanie reguł przed wdrożeniem ich w środowisku produkcyjnym.

Szybki start

Aby zapoznać się z kilkoma podstawowymi przypadkami testowymi z prostymi regułami, wypróbuj krótki start dotyczący testowania .