Skonfiguruj pakiet lokalnych emulatorów

Emulatory Firebase ułatwiają pełną weryfikację zachowania aplikacji i weryfikację konfiguracji reguł bezpieczeństwa Firebase. Użyj emulatorów Firebase, aby uruchamiać i automatyzować testy jednostkowe w środowisku lokalnym.

Zainstaluj emulatory Firebase

Zanim zaczniesz, upewnij się, że zainstalowałeś interfejs CLI Firebase i skonfigurowałeś pakiet lokalnego emulatora Firebase

Uruchom emulator za pomocą następującego polecenia. Emulator działa podczas wszystkich testów.

Chmura Firestore

 firebase emulators:start --only firestore
 

Baza danych czasu rzeczywistego

 firebase emulators:start --only database
 

Magazyn w chmurze

 firebase emulators:start --only storage
 

Skonfiguruj testy i uruchom emulator

Po zainstalowaniu emulatora skonfiguruj testy i wygeneruj raporty , aby sprawdzić działanie reguł przed wdrożeniem ich w środowisku produkcyjnym.

Szybki start

Aby zapoznać się z kilkoma podstawowymi przypadkami testowymi z prostymi regułami, wypróbuj przewodnik Szybki Start dotyczący testowania .