Bắt đầu sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng trong ứng dụng Flutter

Trang này cho bạn biết cách bật tính năng Kiểm tra ứng dụng trong một ứng dụng Flutter, bằng cách sử dụng các nhà cung cấp mặc định: API Tính toàn vẹn của Play trên Android, Kiểm tra thiết bị trên các nền tảng của Apple, và reCAPTCHA v3 trên web. Khi bật tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn giúp đảm bảo rằng chỉ ứng dụng của bạn mới có thể truy cập vào tài nguyên Firebase của dự án. Xem Tổng quan về tính năng này.

1. Thiết lập dự án Firebase

 1. Cài đặt và khởi chạy FlutterFire nếu bạn chưa thực hiện đã làm như vậy.

 2. Đăng ký ứng dụng của bạn để sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với các nhà cung cấp API Tính toàn vẹn của Play, Kiểm tra thiết bị và reCAPTCHA trong Cài đặt dự án > Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase.

  Thông thường, bạn cần đăng ký tất cả các ứng dụng trong dự án của mình, vì một khi bạn bật tính năng thực thi cho một sản phẩm Firebase, thì chỉ những ứng dụng đã đăng ký mới có thể để truy cập vào tài nguyên phụ trợ của sản phẩm.

 3. Không bắt buộc: Trong phần cài đặt đăng ký ứng dụng, hãy đặt thời gian tồn tại tuỳ chỉnh (TTL) cho mã thông báo Kiểm tra ứng dụng do nhà cung cấp cấp. Bạn có thể đặt TTL thành bất kỳ giá trị nào trong khoảng từ 30 phút đến 7 ngày. Khi thay đổi giá trị này, hãy cũng cần lưu ý những yếu tố đánh đổi sau:

  • Bảo mật: TTL ngắn hơn mang lại khả năng bảo mật mạnh mẽ hơn vì giúp giảm trong đó một mã thông báo bị rò rỉ hoặc bị chặn có thể bị kẻ tấn công lạm dụng kẻ tấn công.
  • Hiệu suất: TTL ngắn hơn đồng nghĩa với việc ứng dụng của bạn sẽ thực hiện quy trình chứng thực nhiều hơn thường xuyên. Vì quy trình chứng thực ứng dụng sẽ làm tăng độ trễ của mạng mỗi khi được thực hiện, thì một TTL ngắn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ứng dụng của bạn.
  • Hạn mức và chi phí: TTL ngắn hơn và việc chứng thực lại thường xuyên sẽ làm cạn kiệt tài nguyên hạn mức nhanh hơn. Còn đối với các dịch vụ có tính phí, chi phí có thể cao hơn. Xem phần Hạn mức và .

  TTL mặc định là hợp lý với hầu hết các ứng dụng. Xin lưu ý rằng thư viện Kiểm tra ứng dụng sẽ làm mới mã thông báo với thời lượng khoảng một nửa thời lượng TTL.

2. Thêm thư viện Kiểm tra ứng dụng vào ứng dụng của bạn

 1. Từ thư mục gốc của dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để cài đặt trình bổ trợ:

  flutter pub add firebase_app_check
  
 2. Sau khi hoàn tất, hãy tạo lại ứng dụng Flutter:

  flutter run
  

3. Chạy tính năng Kiểm tra ứng dụng

Thêm mã khởi động sau đây vào ứng dụng để chạy trước bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ Firebase nào như Storage, nhưng sau khi gọi Firebase.initializeApp();

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';

// Import the firebase_app_check plugin
import 'package:firebase_app_check/firebase_app_check.dart';

Future<void> main() async {
 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
 await Firebase.initializeApp();
 await FirebaseAppCheck.instance.activate(
  // You can also use a `ReCaptchaEnterpriseProvider` provider instance as an
  // argument for `webProvider`
  webProvider: ReCaptchaV3Provider('recaptcha-v3-site-key'),
  // Default provider for Android is the Play Integrity provider. You can use the "AndroidProvider" enum to choose
  // your preferred provider. Choose from:
  // 1. Debug provider
  // 2. Safety Net provider
  // 3. Play Integrity provider
  androidProvider: AndroidProvider.debug,
  // Default provider for iOS/macOS is the Device Check provider. You can use the "AppleProvider" enum to choose
    // your preferred provider. Choose from:
    // 1. Debug provider
    // 2. Device Check provider
    // 3. App Attest provider
    // 4. App Attest provider with fallback to Device Check provider (App Attest provider is only available on iOS 14.0+, macOS 14.0+)
  appleProvider: AppleProvider.appAttest,
 );
 runApp(App());
}

Các bước tiếp theo

Sau khi cài đặt thư viện Kiểm tra ứng dụng trong ứng dụng, hãy bắt đầu phân phối được cập nhật ứng dụng cho người dùng của mình.

Ứng dụng khách sau khi cập nhật sẽ bắt đầu gửi mã thông báo Kiểm tra ứng dụng cùng với mỗi yêu cầu gửi mã đó đến Firebase, nhưng các sản phẩm của Firebase sẽ không yêu cầu mã có hiệu lực cho đến khi bạn cho phép thực thi trong phần Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase.

Theo dõi các chỉ số và cho phép thực thi

Tuy nhiên, trước khi bật tính năng thực thi, bạn nên đảm bảo rằng việc bật chế độ thực thi sẽ không làm gián đoạn những người dùng hợp lệ hiện tại. Mặt khác, nếu bạn thấy sử dụng tài nguyên ứng dụng của bạn một cách đáng ngờ, bạn có thể muốn cho phép thực thi sớm hơn.

Để đưa ra quyết định này, bạn có thể xem xét các chỉ số Kiểm tra ứng dụng cho dịch vụ bạn sử dụng:

Bật chế độ thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng

Khi bạn hiểu cách tính năng Kiểm tra ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến người dùng của mình và bạn đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật tính năng thực thi Kiểm tra ứng dụng:

Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng trong môi trường gỡ lỗi

Nếu sau khi đăng ký ứng dụng cho tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn muốn chạy ứng dụng trong một môi trường mà tính năng Kiểm tra ứng dụng thường không phân loại là hợp lệ, chẳng hạn như trình mô phỏng trong quá trình phát triển hoặc từ quá trình tích hợp liên tục (CI) bạn có thể tạo một bản gỡ lỗi của ứng dụng sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ gỡ lỗi Kiểm tra ứng dụng thay vì một nhà cung cấp dịch vụ chứng thực thực.

Xem bài viết Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi trong các ứng dụng Flutter.