Uwierzytelniaj się w Firebase anonimowo za pomocą C++

Za pomocą Uwierzytelniania Firebase możesz tworzyć tymczasowe konta anonimowe i używać ich do uwierzytelniania w Firebase. Te tymczasowe anonimowe konta mogą służyć do umożliwienia użytkownikom, którzy nie zarejestrowali się jeszcze w Twojej aplikacji, pracy z danymi chronionymi przez reguły bezpieczeństwa. Jeśli anonimowy użytkownik zdecyduje się zarejestrować w Twojej aplikacji, możesz połączyć jego poświadczenia logowania z anonimowym kontem , aby mógł kontynuować pracę z chronionymi danymi w przyszłych sesjach.

Zanim zaczniesz

 1. Dodaj Firebase do swojego projektu C++ .
 2. Jeśli aplikacja nie została jeszcze połączona z projektem Firebase, zrób to z konsoli Firebase .
 3. Włącz uwierzytelnianie anonimowe:
  1. W konsoli Firebase otwórz sekcję Auth .
  2. Na stronie Metody logowania włącz metodę logowania anonimowego .

Uwierzytelnij się anonimowo w Firebase

Gdy wylogowany użytkownik korzysta z funkcji aplikacji wymagającej uwierzytelnienia w Firebase, zaloguj się anonimowo, wykonując następujące czynności:

Klasa Auth jest bramą dla wszystkich wywołań API.
 1. Dodaj pliki nagłówkowe Auth i App:
  #include "firebase/app.h"
  #include "firebase/auth.h"
  
 2. W kodzie inicjującym utwórz klasę firebase::App .
  #if defined(__ANDROID__)
   firebase::App* app =
     firebase::App::Create(firebase::AppOptions(), my_jni_env, my_activity);
  #else
   firebase::App* app = firebase::App::Create(firebase::AppOptions());
  #endif // defined(__ANDROID__)
  
 3. Uzyskaj klasę firebase::auth::Auth dla swojej firebase::App . Istnieje mapowanie jeden do jednego między App i Auth .
  firebase::auth::Auth* auth = firebase::auth::Auth::GetAuth(app);
  
 • Wywołaj Auth::SignInAnonymously .
  firebase::Future<firebase::auth::User*> result = auth->SignInAnonymously();
  
 • Jeśli Twój program ma pętlę aktualizacji, która działa regularnie (powiedzmy 30 lub 60 razy na sekundę), możesz sprawdzić wyniki raz na aktualizację za pomocą Auth::SignInAnonymouslyLastResult :
  firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
    auth->SignInAnonymouslyLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
    firebase::auth::User* user = *result.result();
    printf("Sign in succeeded for `%s`\n", user->display_name().c_str());
   } else {
    printf("Sign in failed with error '%s'\n", result.error_message());
   }
  }
  
  Lub, jeśli Twój program jest sterowany zdarzeniami, możesz preferować aby zarejestrować oddzwonienie w przyszłości .
 • Konwertuj konto anonimowe na konto stałe

  Gdy anonimowy użytkownik zarejestruje się w Twojej aplikacji, możesz zezwolić mu na kontynuowanie pracy na nowym koncie — na przykład możesz chcieć, aby elementy dodane przez użytkownika do koszyka przed zarejestrowaniem się były dostępne w nowym koszyk konta. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. Gdy użytkownik się zarejestruje, zakończ proces logowania dla dostawcy uwierzytelniania użytkownika, aż do wywołania jednej z metod Auth::SignInWith , ale nie w tym. Na przykład uzyskaj token identyfikatora Google użytkownika, token dostępu do Facebooka lub adres e-mail i hasło.
  2. Uzyskaj auth::Credential dla nowego dostawcy uwierzytelniania:

   Logowanie do Google
   firebase::auth::Credential credential =
     firebase::auth::GoogleAuthProvider::GetCredential(google_id_token,
                              nullptr);
   
   Logowanie do Facebooka
   firebase::auth::Credential credential =
     firebase::auth::FacebookAuthProvider::GetCredential(access_token);
   
   E-mail-hasło logowanie
   firebase::auth::Credential credential =
     firebase::auth::EmailAuthProvider::GetCredential(email, password);
   
  3. Przekaż obiekt auth::Credential do metody LinkWithCredential użytkownika logującego się:

   // Link the new credential to the currently active user.
   firebase::auth::User* current_user = auth->current_user();
   firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
     current_user->LinkWithCredential(credential);
   

  Jeśli wywołanie LinkWithCredential powiedzie się, nowe konto użytkownika może uzyskać dostęp do danych Firebase konta anonimowego.

  Następne kroki

  Teraz, gdy użytkownicy mogą uwierzytelniać się w Firebase, możesz kontrolować ich dostęp do danych w bazie danych Firebase za pomocą reguł Firebase .