Uwierzytelniaj się w Firebase anonimowo za pomocą C++

Za pomocą Uwierzytelniania Firebase możesz tworzyć tymczasowe konta anonimowe i używać ich do uwierzytelniania w Firebase. Te tymczasowe anonimowe konta mogą służyć do umożliwienia użytkownikom, którzy nie zarejestrowali się jeszcze w Twojej aplikacji, pracy z danymi chronionymi przez reguły zabezpieczeń. Jeśli użytkownik anonimowy postanawia zapisać się do swojej aplikacji, możesz połączyć swoje dane logowania do konta anonimowego , tak aby mogły kontynuować pracę z ich chronionych danych w przyszłych sesjach.

Zanim zaczniesz

 1. Dodaj Firebase do projektu C ++ .
 2. Jeśli nie zostały jeszcze podłączone swoją aplikację do projektu Firebase, zrobić z konsoli Firebase .
 3. Włącz uwierzytelnianie anonimowe:
  1. W konsoli Firebase otwórz sekcję Auth.
  2. Na stronie logowania w Methods, umożliwienie logowania metody Anonymous.

Uwierzytelnij się anonimowo w Firebase

Gdy wylogowany użytkownik korzysta z funkcji aplikacji wymagającej uwierzytelnienia w Firebase, zaloguj się anonimowo, wykonując następujące czynności:

Auth klasa jest bramą do wszystkich wywołań API.
 1. Dodaj pliki nagłówka uwierzytelniania i aplikacji:
  #include "firebase/app.h"
  #include "firebase/auth.h"
  
 2. W kodzie inicjującym utwórz firebase::App klasy.
  #if defined(__ANDROID__)
   firebase::App* app =
     firebase::App::Create(firebase::AppOptions(), my_jni_env, my_activity);
  #else
   firebase::App* app = firebase::App::Create(firebase::AppOptions());
  #endif // defined(__ANDROID__)
  
 3. Nabyć firebase::auth::Auth klasę dla firebase::App . Istnieje odwzorowanie jeden do jednego między App i Auth .
  firebase::auth::Auth* auth = firebase::auth::Auth::GetAuth(app);
  
 • Zadzwoń Auth::SignInAnonymously .
  firebase::Future<firebase::auth::User*> result = auth->SignInAnonymously();
  
 • Jeśli program ma pętlę aktualizacji, który kursuje regularnie (powiedzmy na 30 lub 60 razy na sekundę), można sprawdzić wyniki raz w aktualizacji z Auth::SignInAnonymouslyLastResult :
  firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
    auth->SignInAnonymouslyLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
    firebase::auth::User* user = *result.result();
    printf("Sign in succeeded for `%s`\n", user->display_name().c_str());
   } else {
    printf("Sign in failed with error '%s'\n", result.error_message());
   }
  }
  
  lub, jeśli program jest sterowany zdarzeniami, może wolisz aby zarejestrować wywołania zwrotnego na przyszłość .
 • Konwertuj konto anonimowe na konto stałe

  Gdy anonimowy użytkownik zarejestruje się w Twojej aplikacji, możesz zezwolić mu na kontynuowanie pracy na nowym koncie — na przykład możesz chcieć, aby elementy dodane przez użytkownika do koszyka przed zarejestrowaniem się były dostępne w nowym koszyk konta. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. Gdy użytkownik up, ukończyć logowania przepływu dla dostawcy uwierzytelniania użytkownika zależy, ale nie w tym, nazywając jedną z Auth::SignInWith metod. Na przykład uzyskaj token identyfikatora Google użytkownika, token dostępu do Facebooka lub adres e-mail i hasło.
  2. Uzyskać auth::Credential dla nowego dostawcy uwierzytelniania:

   Google Sign-In
   firebase::auth::Credential credential =
     firebase::auth::GoogleAuthProvider::GetCredential(google_id_token,
                              nullptr);
   
   Facebook login
   firebase::auth::Credential credential =
     firebase::auth::FacebookAuthProvider::GetCredential(access_token);
   
   E-hasło logowania
   firebase::auth::Credential credential =
     firebase::auth::EmailAuthProvider::GetCredential(email, password);
   
  3. Przepuścić auth::Credential obiekt do logowania użytkownika LinkWithCredential metody:

   // Link the new credential to the currently active user.
   firebase::auth::User* current_user = auth->current_user();
   firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
     current_user->LinkWithCredential(credential);
   

  Jeśli wywołanie LinkWithCredential powiedzie, nowe konto użytkownika może uzyskać dostęp do konta anonimowego użytkownika dane Firebase.

  Następne kroki

  Teraz użytkownicy mogą uwierzytelniać z Firebase można kontrolować dostęp do danych w bazie danych Firebase zastosowaniem zasady Firebase .