Zamów i ogranicz dane w Cloud Firestore

Cloud Firestore zapewnia zaawansowaną funkcję zapytań do określania dokumentów, które chcesz pobrać z kolekcji. Zapytania te mogą być również używane z obu get() lub addSnapshotListener() , jak opisano w Pobierz dane .

Zamów i ogranicz dane

Domyślnie zapytanie pobiera wszystkie dokumenty, które spełniają zapytanie, w porządku rosnącym według identyfikatora dokumentu. Można określić kolejność sortowania danych przy użyciu orderBy() , można ograniczyć liczbę dokumentów pobierane za pomocą limit() .

Na przykład możesz wyszukać alfabetycznie pierwsze 3 miasta za pomocą:

Wersja internetowa 9

import { query, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("name"), limit(3));

Wersja internetowa 8

citiesRef.orderBy("name").limit(3);
Szybki
citiesRef.order(by: "name").limit(to: 3)
Cel C
[[citiesRef queryOrderedByField:@"name"] queryLimitedTo:3];

Jawa

citiesRef.orderBy("name").limit(3);

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("name").limit(3)
Jawa
Query query = cities.orderBy("name").limit(3);
Query query = cities.orderBy("name").limitToLast(3);
Pyton
cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name").limit_to_last(2)
results = query.get()

Pyton

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name").limit_to_last(2)
results = await query.get()
C++
cities_ref.OrderBy("name").Limit(3);
Node.js
const firstThreeRes = await citiesRef.orderBy('name').limit(3).get();
Udać się
query := cities.OrderBy("name", firestore.Asc).Limit(3)
query := cities.OrderBy("name", firestore.Asc).LimitToLast(3)
PHP
$query = $citiesRef->orderBy('name')->limit(3);
Jedność
Query query = citiesRef.OrderBy("Name").Limit(3);
C#
Query query = citiesRef.OrderBy("Name").Limit(3);
Rubin
query = cities_ref.order("name").limit(3)

Można też sortowania w celu uzyskania ostatnich 3 miasta malejąco:

Wersja internetowa 9

import { query, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("name", "desc"), limit(3));

Wersja internetowa 8

citiesRef.orderBy("name", "desc").limit(3);
Szybki
citiesRef.order(by: "name", descending: true).limit(to: 3)
Cel C
[[citiesRef queryOrderedByField:@"name" descending:YES] queryLimitedTo:3];

Jawa

citiesRef.orderBy("name", Direction.DESCENDING).limit(3);

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("name", Query.Direction.DESCENDING).limit(3)
Jawa
Query query = cities.orderBy("name", Direction.DESCENDING).limit(3);
Pyton
cities_ref = db.collection(u'cities')
query = cities_ref.order_by(
  u'name', direction=firestore.Query.DESCENDING).limit(3)
results = query.stream()

Pyton

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name", direction=firestore.Query.DESCENDING).limit(3)
results = query.stream()
C++
cities_ref.OrderBy("name", Query::Direction::kDescending).Limit(3);
Node.js
const lastThreeRes = await citiesRef.orderBy('name', 'desc').limit(3).get();
Udać się
query := cities.OrderBy("name", firestore.Desc).Limit(3)
PHP
$query = $citiesRef->orderBy('name', 'DESC')->limit(3);
Jedność
Query query = citiesRef.OrderByDescending("Name").Limit(3);
C#
Query query = citiesRef.OrderByDescending("Name").Limit(3);
Rubin
query = cities_ref.order("name", "desc").limit(3)

Możesz także zamawiać według wielu pól. Na przykład, jeśli chcesz uporządkować według stanu, a w każdym stanie według populacji w porządku malejącym:

Wersja internetowa 9

import { query, orderBy } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("state"), orderBy("population", "desc"));

Wersja internetowa 8

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", "desc");
Szybki
citiesRef
  .order(by: "state")
  .order(by: "population", descending: true)
Cel C
[[citiesRef queryOrderedByField:@"state"] queryOrderedByField:@"population" descending:YES];

Jawa

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", Direction.DESCENDING);

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", Query.Direction.DESCENDING)
Jawa
Query query = cities.orderBy("state").orderBy("population", Direction.DESCENDING);
Pyton
cities_ref = db.collection(u'cities')
cities_ref.order_by(u'state').order_by(
  u'population', direction=firestore.Query.DESCENDING)

Pyton

cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.order_by("state").order_by(
  "population", direction=firestore.Query.DESCENDING
)
C++
cities_ref.OrderBy("state").OrderBy("name", Query::Direction::kDescending);
Node.js
const byStateByPopRes = await citiesRef.orderBy('state').orderBy('population', 'desc').get();
Udać się
query := client.Collection("cities").OrderBy("state", firestore.Asc).OrderBy("population", firestore.Desc)
PHP
$query = $citiesRef->orderBy('state')->orderBy('population', 'DESC');
Jedność
Query query = citiesRef.OrderBy("State").OrderByDescending("Population");
C#
Query query = citiesRef.OrderBy("State").OrderByDescending("Population");
Rubin
query = cities_ref.order("state").order("population", "desc")

Można łączyć where() filtry z orderBy() i limit() . W poniższym przykładzie zapytania definiują próg populacji, sortują według populacji w porządku rosnącym i zwracają tylko kilka pierwszych wyników, które przekraczają próg:

Wersja internetowa 9

import { query, where, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, where("population", ">", 100000), orderBy("population"), limit(2));

Wersja internetowa 8

citiesRef.where("population", ">", 100000).orderBy("population").limit(2);
Szybki
citiesRef
  .whereField("population", isGreaterThan: 100000)
  .order(by: "population")
  .limit(to: 2)
Cel C
[[[citiesRef queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@100000]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryLimitedTo:2];

Jawa

citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population").limit(2);

Kotlin+KTX

citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population").limit(2)
Jawa
Query query = cities.whereGreaterThan("population", 2500000L).orderBy("population").limit(2);
Pyton
cities_ref = db.collection(u'cities')
query = cities_ref.where(
  u'population', u'>', 2500000).order_by(u'population').limit(2)
results = query.stream()

Pyton

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.where("population", ">", 2500000).order_by("population").limit(2)
results = query.stream()
C++
cities_ref.WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(100000))
  .OrderBy("population")
  .Limit(2);
Node.js
const biggestRes = await citiesRef.where('population', '>', 2500000)
 .orderBy('population').limit(2).get();
Udać się
query := cities.Where("population", ">", 2500000).OrderBy("population", firestore.Desc).Limit(2)
PHP
$query = $citiesRef
  ->where('population', '>', 2500000)
  ->orderBy('population')
  ->limit(2);
Jedność
Query query = citiesRef
  .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
  .OrderBy("Population")
  .Limit(2);
C#
Query query = citiesRef
  .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
  .OrderBy("Population")
  .Limit(2);
Rubin
query = cities_ref.where("population", ">", 2_500_000).order("population").limit(2)

Jednakże, jeśli masz filtr z porównania zakresu ( < , <= , > , >= ), twoja pierwsza kolejność musi być na tym samym polu, zobacz listę orderBy() ograniczenia poniżej.

Ograniczenia

Zwrócić uwagę na następujące ograniczenia dla orderBy() klauzule:

 • orderBy() klauzula filtruje również dla istnienia danej dziedziny. Zestaw wyników nie będzie zawierał dokumentów, które nie zawierają danych pól.
 • Jeśli zawierać filtr z porównania zakresu ( < , <= , > , >= ), twoja pierwsza kolejność musi być na tym samym polu:

  Ważny: Przedział filtr i orderBy na tym samym polu

  Wersja internetowa 9

  import { query, where, orderBy } from "firebase/firestore"; 
  
  const q = query(citiesRef, where("population", ">", 100000), orderBy("population"));

  Wersja internetowa 8

  citiesRef.where("population", ">", 100000).orderBy("population");
  Szybki
  citiesRef
    .whereField("population", isGreaterThan: 100000)
    .order(by: "population")
  Cel C
  [[citiesRef queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@100000]
    queryOrderedByField:@"population"];

  Jawa

  citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population");

  Kotlin+KTX

  citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population")
  Jawa
  Query query = cities.whereGreaterThan("population", 2500000L).orderBy("population");
  Pyton
  cities_ref = db.collection(u'cities')
  query = cities_ref.where(
    u'population', u'>', 2500000).order_by(u'population')
  results = query.stream()

  Pyton

  cities_ref = db.collection("cities")
  query = cities_ref.where("population", ">", 2500000).order_by("population")
  results = query.stream()
  Node.js
  citiesRef.where('population', '>', 2500000).orderBy('population');
  Udać się
  query := cities.Where("population", ">", 2500000).OrderBy("population", firestore.Asc)
  PHP
  $query = $citiesRef
    ->where('population', '>', 2500000)
    ->orderBy('population');
  Jedność
  Query query = citiesRef
    .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
    .OrderBy("Population");
  C#
  Query query = citiesRef
    .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
    .OrderBy("Population");
  Rubin
  query = cities_ref.where("population", ">", 2_500_000).order("population")

  Nieprawidłowy: Przedział filtr i pierwszy orderBy na różnych polach

  Wersja internetowa 9

  import { query, where, orderBy } from "firebase/firestore"; 
  
  const q = query(citiesRef, where("population", ">", 100000), orderBy("country"));

  Wersja internetowa 8

  citiesRef.where("population", ">", 100000).orderBy("country");
  Szybki
  citiesRef
    .whereField("population", isGreaterThan: 100000)
    .order(by: "country")
  Cel C
  [[citiesRef queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@100000] queryOrderedByField:@"country"];

  Jawa

  citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("country");

  Kotlin+KTX

  citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("country")
  Jawa
  Query query = cities.whereGreaterThan("population", 2500000L).orderBy("country");
  Pyton
  cities_ref = db.collection(u'cities')
  query = cities_ref.where(u'population', u'>', 2500000).order_by(u'country')
  results = query.stream()

  Pyton

  cities_ref = db.collection("cities")
  query = cities_ref.where("population", ">", 2500000).order_by("country")
  results = query.stream()
  C++
  // BAD EXAMPLE -- will crash the program:
  cities_ref.WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(100000))
    .OrderBy("country");
  Node.js
  citiesRef.where('population', '>', 2500000).orderBy('country');
  Udać się
  // Note: This is an invalid query. It violates the constraint that range
  // and order by are required to be on the same field.
  query := cities.Where("population", ">", 2500000).OrderBy("country", firestore.Asc)
  PHP
  $invalidRangeQuery = $citiesRef
    ->where('population', '>', 2500000)
    ->orderBy('country');
  Jedność
  Query query = citiesRef
    .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
    .OrderBy("Country");
  C#
  Query query = citiesRef
    .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
    .OrderBy("Country");
  Rubin
  query = cities_ref.where("population", ">", 2_500_000).order("country")
 • Nie można zamówić zapytanie o dowolnej dziedzinie zawartych w równości ( = ) lub in klauzuli.