หลีกเลี่ยงกฎที่ไม่ปลอดภัย

ใช้คู่มือนี้เพื่อทำความเข้าใจช่องโหว่ทั่วไปในการกำหนดค่ากฎความปลอดภัยของ Firebase ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยกฎของคุณเองให้ดียิ่งขึ้น และทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณก่อนปรับใช้

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าข้อมูลของคุณไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยเหล่านี้และอัปเดตกฎที่มีช่องโหว่

เข้าถึงกฎความปลอดภัย Firebase ของคุณ

หากต้องการดูกฎที่มีอยู่ ให้ใช้ Firebase CLI หรือคอนโซล Firebase ตรวจสอบว่าคุณแก้ไขกฎของคุณโดยใช้วิธีการเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทับการอัปเดตโดยไม่ได้ตั้งใจ หากคุณไม่แน่ใจว่ากฎที่กำหนดในเครื่องของคุณสะท้อนถึงการอัปเดตล่าสุดหรือไม่ คอนโซล Firebase จะแสดงกฎความปลอดภัย Firebase เวอร์ชันล่าสุดเสมอ

หากต้องการเข้าถึงกฎของคุณจาก คอนโซล Firebase ให้เลือกโครงการของคุณ จากนั้นไปที่ Realtime Database , Cloud Firestore หรือ Storage คลิก กฎ เมื่อคุณอยู่ในฐานข้อมูลหรือถังเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

หากต้องการเข้าถึงกฎของคุณจาก Firebase CLI ให้ไปที่ไฟล์กฎที่ระบุไว้ใน ไฟล์ firebase.json

ทำความเข้าใจกฎความปลอดภัยของ Firebase

กฎความปลอดภัยของ Firebase ปกป้องข้อมูลของคุณจากผู้ใช้ที่เป็นอันตราย เมื่อคุณสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลหรือที่เก็บข้อมูล Cloud Storage ในคอนโซล Firebase คุณจะเลือกปฏิเสธการเข้าถึงของผู้ใช้ทั้งหมด ( โหมดล็อก ) หรือให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ทั้งหมด ( โหมดทดสอบ ) แม้ว่าคุณอาจต้องการการกำหนดค่าที่เปิดกว้างมากขึ้นในระหว่างการพัฒนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาในการกำหนดค่ากฎและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสมก่อนที่จะปรับใช้แอปของคุณ

ขณะที่คุณกำลังพัฒนาแอปและทดสอบการกำหนดค่าต่างๆ สำหรับกฎของคุณ ให้ใช้ โปรแกรมจำลอง Firebase ในเครื่อง เพื่อเรียกใช้แอปในสภาพแวดล้อมการพัฒนาในเครื่อง

สถานการณ์ทั่วไปที่มีกฎที่ไม่ปลอดภัย

กฎที่คุณอาจตั้งขึ้นตามค่าเริ่มต้นหรือเมื่อคุณพัฒนาแอปในขั้นต้นควรได้รับการตรวจสอบและอัปเดตก่อนที่คุณจะปรับใช้แอป ตรวจสอบว่าคุณรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้อย่างเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปต่อไปนี้

เปิดการเข้าถึง

เมื่อคุณตั้งค่าโปรเจ็กต์ Firebase คุณอาจตั้งกฎเพื่ออนุญาตการเข้าถึงแบบเปิดระหว่างการพัฒนา คุณอาจคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่ใช้แอปของคุณ แต่ถ้าคุณได้ปรับใช้แอป แอปนั้นก็พร้อมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และกำหนดค่ากฎความปลอดภัย ใครก็ตามที่เดารหัสโปรเจ็กต์ของคุณสามารถขโมย แก้ไข หรือลบข้อมูลได้

ไม่แนะนำ: การเข้าถึงแบบอ่านและเขียนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

Cloud Firestore

// Allow read/write access to all users under any conditions
// Warning: **NEVER** use this ruleset in production; it allows
// anyone to overwrite your entire database.

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /{document=**} {
   allow read, write: if true;
  }
 }
}

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

{
 // Allow read/write access to all users under any conditions
 // Warning: **NEVER** use this ruleset in production; it allows
 // anyone to overwrite your entire database.

 "rules": {
  ".read": true,
  ".write": true
 }
}
  

การจัดเก็บเมฆ

// Anyone can read or write to the bucket, even non-users of your app.
// Because it is shared with App Engine, this will also make
// files uploaded via App Engine public.
// Warning: This rule makes every file in your Cloud Storage bucket accessible to any user.
// Apply caution before using it in production, since it means anyone
// can overwrite all your files.

service firebase.storage {
 match /b/{bucket}/o {
  match /{allPaths=**} {
   allow read, write;
  }
 }
}
  
วิธีแก้ไข: กฎที่จำกัดการเข้าถึงการอ่านและเขียน

สร้างกฎที่เหมาะสมกับลำดับชั้นข้อมูลของคุณ หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาทั่วไปสำหรับความไม่ปลอดภัยนี้คือการรักษาความปลอดภัยตามผู้ใช้ด้วย Firebase Authentication เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ด้วยกฎ

Cloud Firestore

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

การจัดเก็บเมฆ

การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองความถูกต้อง

ในบางครั้ง กฎจะตรวจสอบว่าผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว แต่จะไม่จำกัดการเข้าถึงเพิ่มเติมตามการตรวจสอบสิทธิ์นั้น หากกฎข้อใดข้อหนึ่งของคุณมี auth != null ให้ยืนยันว่าคุณต้องการให้ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ไม่แนะนำ: ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบมีสิทธิ์อ่านและเขียนฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณ

Cloud Firestore

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /some_collection/{document} {
   allow read, write: if request.auth.uid != null;
  }
 }
}

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

{
 "rules": {
  ".read": "auth.uid !== null",
  ".write": "auth.uid !== null"
 }
}

การจัดเก็บเมฆ

// Only authenticated users can read or write to the bucket
service firebase.storage {
 match /b/{bucket}/o {
  match /{allPaths=**} {
   allow read, write: if request.auth != null;
  }
 }
}
วิธีแก้ไข: จำกัดการเข้าถึงโดยใช้เงื่อนไขความปลอดภัย

เมื่อคุณตรวจสอบการรับรองความถูกต้อง คุณอาจต้องการใช้หนึ่งในคุณสมบัติการรับรองความถูกต้องเพื่อจำกัดการเข้าถึงเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้เฉพาะสำหรับชุดข้อมูลเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณสมบัติการรับรองความถูกต้อง ต่างๆ

Cloud Firestore

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

การจัดเก็บเมฆ

(ฐานข้อมูลเรียลไทม์) กฎที่สืบทอดมาอย่างไม่ถูกต้อง

กฎความปลอดภัยของฐานข้อมูลเรียลไทม์เรียงซ้อน โดยมีกฎที่ตื้นกว่า พาเรนต์พาเรนต์จะลบล้างกฎที่โหนดย่อยที่ลึกกว่า เมื่อคุณเขียนกฎที่โหนดย่อย โปรดจำไว้ว่ากฎนั้นสามารถให้สิทธิ์เพิ่มเติมได้เท่านั้น คุณไม่สามารถปรับแต่งหรือยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลที่เส้นทางที่ลึกกว่าในฐานข้อมูลของคุณ

ไม่แนะนำ: การปรับแต่งกฎที่เส้นทางย่อย
{
 "rules": {
   "foo": {
    // allows read to /foo/*
    ".read": "data.child('baz').val() === true",
    "bar": {
     /* ignored, since read was allowed already */
     ".read": false
    }
   }
 }
}
วิธีแก้ไข: เขียนกฎที่พาเรนต์พาธที่กว้าง และให้สิทธิ์เฉพาะที่พาธย่อย หากการเข้าถึงข้อมูลของคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้รักษากฎของคุณให้ละเอียด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยของฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์แบบเรียงซ้อนใน การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ

การเข้าถึงแบบปิด

ขณะที่คุณกำลังพัฒนาแอป วิธีทั่วไปอีกวิธีหนึ่งคือการทำให้ข้อมูลของคุณถูกล็อกไว้ โดยทั่วไป หมายความว่าคุณได้ปิดการเข้าถึงแบบอ่านและเขียนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด ดังนี้:

Cloud Firestore

// Deny read/write access to all users under any conditions
service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /{document=**} {
   allow read, write: if false;
  }
 }
}

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

{
 "rules": {
  ".read": false,
  ".write": false
 }
}
  

การจัดเก็บเมฆ

// Access to files through Cloud Storage is completely disallowed.
// Files may still be accessible through App Engine or Google Cloud Storage APIs.

service firebase.storage {
 match /b/{bucket}/o {
  match /{allPaths=**} {
   allow read, write: if false;
  }
 }
}

Firebase Admin SDK และ Cloud Functions ยังคงเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณได้ ใช้กฎเหล่านี้เมื่อคุณตั้งใจจะใช้ Cloud Firestore หรือ Realtime Database เป็นแบ็กเอนด์เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับ Firebase Admin SDK แม้ว่าจะมีความปลอดภัย คุณควรทดสอบว่าไคลเอ็นต์ของแอปของคุณสามารถดึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore และวิธีการทำงานใน Get Started with Cloud Firestore Security Rules

ทดสอบกฎความปลอดภัย Cloud Firestore ของคุณ

หากต้องการตรวจสอบพฤติกรรมของแอปและยืนยันการกำหนดค่ากฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore ให้ใช้ Firebase Emulator ใช้โปรแกรมจำลอง Cloud Firestore เพื่อเรียกใช้และทำการทดสอบหน่วยอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นก่อนที่คุณจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงใดๆ

หากต้องการตรวจสอบกฎความปลอดภัยของ Firebase ในคอนโซล Firebase อย่างรวดเร็ว ให้ใช้ Firebase Rules Simulator