Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase บน iOS โดยใช้ระบบการตรวจสอบสิทธิ์แบบกำหนดเอง

คุณสามารถผสานรวม Firebase Authentication เข้ากับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเองได้โดยแก้ไขเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อสร้างโทเค็นที่มีการเซ็นชื่อแบบกำหนดเองเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแอปของคุณจะได้รับโทเค็นนี้และใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ iOS ของคุณ
 2. รวม Podfile ต่อไปนี้ใน Podfile ของคุณ:
  pod 'Firebase/Auth'
  
 3. รับคีย์เซิร์ฟเวอร์ของโครงการของคุณ:
  1. ไปที่หน้า บัญชีบริการ ในการตั้งค่าโครงการของคุณ
  2. คลิก สร้างคีย์ส่วนตัวใหม่ ที่ด้านล่างของส่วน Firebase Admin SDK ของหน้า บัญชีบริการ
  3. คู่คีย์สาธารณะ / ส่วนตัวของบัญชีบริการใหม่จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คัดลอกไฟล์นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase

 1. นำเข้าโมดูล Firebase ใน UIApplicationDelegate ของคุณ:

  รวดเร็ว

  import Firebase

  วัตถุประสงค์ -C

  @import Firebase;
 2. กำหนดค่าอินสแตนซ์ที่แชร์ของ FirebaseApp โดยทั่วไปจะอยู่ในแอปพลิเคชันของแอปของคุณ application:didFinishLaunchingWithOptions: method:

  รวดเร็ว

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  วัตถุประสงค์ -C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณให้ส่งข้อมูลรับรองการลงชื่อเข้าใช้ (เช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะตรวจสอบข้อมูลรับรองและส่งคืน โทเค็นที่กำหนดเอง หากถูกต้อง
 4. หลังจากที่คุณได้รับโทเค็นที่กำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้องของคุณให้ส่งต่อไปยัง signInWithCustomToken เพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้:

  รวดเร็ว

  Auth.auth().signIn(withCustomToken: customToken ?? "") { (user, error) in
   // ...
  }

  วัตถุประสงค์ -C

  [[FIRAuth auth] signInWithCustomToken:customToken
                completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                      NSError * _Nullable error) {
   // ...
  }];

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรกบัญชีผู้ใช้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับข้อมูลรับรองนั่นคือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง - ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชีใหม่นี้จัดเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Firebase ของคุณและสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโครงการของคุณได้ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้อย่างไร

 • ในแอพของคุณคุณสามารถรับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จากออบเจ็กต์ FIRUser ดู จัดการผู้ใช้

 • ในฐานข้อมูลเรียลไทม์ Firebase และ กฎความปลอดภัยของที่ เก็บข้อมูลบนคลาวด์คุณสามารถรับ ID ผู้ใช้เฉพาะของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth และใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายโดยการ เชื่อมโยงข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องกับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

ในการออกจากระบบผู้ใช้โทร signOut:

รวดเร็ว

  let firebaseAuth = Auth.auth()
do {
 try firebaseAuth.signOut()
} catch let signOutError as NSError {
 print ("Error signing out: %@", signOutError)
}
 

วัตถุประสงค์ -C

  NSError *signOutError;
BOOL status = [[FIRAuth auth] signOut:&signOutError];
if (!status) {
 NSLog(@"Error signing out: %@", signOutError);
 return;
}

คุณอาจต้องการเพิ่มรหัสการจัดการข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมด ดู จัดการข้อผิดพลาด