ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase โดยไม่ระบุชื่อโดยใช้ JavaScript

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อสร้างและใช้บัญชีชั่วคราวที่ไม่ระบุตัวตน ในการตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase คุณสามารถใช้บัญชีชั่วคราวที่ไม่ระบุตัวตนเหล่านี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อสมัครใช้แอปของคุณทำงานกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎความปลอดภัยได้ หากผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อตัดสินใจลงชื่อสมัครใช้แอปของคุณ คุณสามารถลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้กับบัญชีที่ไม่ระบุชื่อ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองในเซสชันในอนาคตต่อไปได้

ก่อนเริ่มต้น

 1. เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ JavaScript
 2. หากยังไม่ได้เชื่อมต่อแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase ให้เชื่อมต่อจากคอนโซล Firebase
 3. วิธีเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุชื่อ
  1. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการตรวจสอบสิทธิ์
  2. ในหน้าวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้เปิดใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้แบบไม่ระบุตัวตน
  3. ไม่บังคับ: หากอัปเกรดโปรเจ็กต์เป็นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ด้วย Identity Platform แล้ว คุณจะเปิดใช้การทำความสะอาดอัตโนมัติได้ เมื่อคุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ ระบบจะลบบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนที่เก่ากว่า 30 วันโดยอัตโนมัติ ในโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้การล้างข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุชื่อจะไม่นับรวมในขีดจำกัดการใช้งานหรือโควต้าการเรียกเก็บเงินอีกต่อไป โปรดดูหัวข้อการล้างข้อมูลอัตโนมัติ

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase แบบไม่ระบุตัวตน

เมื่อผู้ใช้ที่ออกจากระบบใช้ฟีเจอร์แอปที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase ให้ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้โดยไม่ระบุชื่อโดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เรียกเมธอด signInAnonymously:

  Web

  import { getAuth, signInAnonymously } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  signInAnonymously(auth)
   .then(() => {
    // Signed in..
   })
   .catch((error) => {
    const errorCode = error.code;
    const errorMessage = error.message;
    // ...
   });

  Web

  firebase.auth().signInAnonymously()
   .then(() => {
    // Signed in..
   })
   .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
    // ...
   });
  นอกจากนี้ คุณจะสามารถตรวจหาและจัดการข้อผิดพลาดได้ด้วย โปรดดูรายการรหัสข้อผิดพลาดในเอกสารข้อมูลอ้างอิงการตรวจสอบสิทธิ์
 2. หากเมธอด signInAnonymously เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาด ผู้สังเกตการณ์ที่ลงทะเบียนใน onAuthStateChanged จะทริกเกอร์และคุณจะได้รับข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อจากออบเจ็กต์ User ดังนี้

  Web

  import { getAuth, onAuthStateChanged } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  onAuthStateChanged(auth, (user) => {
   if (user) {
    // User is signed in, see docs for a list of available properties
    // https://firebase.google.com/docs/reference/js/auth.user
    const uid = user.uid;
    // ...
   } else {
    // User is signed out
    // ...
   }
  });

  Web

  firebase.auth().onAuthStateChanged((user) => {
   if (user) {
    // User is signed in, see docs for a list of available properties
    // https://firebase.google.com/docs/reference/js/v8/firebase.User
    var uid = user.uid;
    // ...
   } else {
    // User is signed out
    // ...
   }
  });

แปลงบัญชีที่ไม่ระบุชื่อเป็นบัญชีถาวร

เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อลงชื่อสมัครใช้แอปของคุณ คุณอาจต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เหล่านั้นทำงานต่อด้วยบัญชีใหม่ของตน เช่น คุณอาจต้องการทำให้สินค้าที่ผู้ใช้เพิ่มลงในรถเข็นช็อปปิ้งก่อนที่จะลงชื่อสมัครใช้จะมีอยู่ในรถเข็นช็อปปิ้งของบัญชีใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อสมัครใช้ ให้ทำตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้จนเสร็จสิ้น (แต่ไม่รวมการเรียกใช้เมธอดของ Auth.signInWith) เช่น รับโทเค็น Google ID, โทเค็นเพื่อการเข้าถึงของ Facebook, อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้
 2. รับ AuthCredential สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์รายใหม่:

  Google Sign-In

  Web

  import { GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const credential = GoogleAuthProvider.credential(
   googleUser.getAuthResponse().id_token);

  Web

  var credential = firebase.auth.GoogleAuthProvider.credential(
   googleUser.getAuthResponse().id_token);
  เข้าสู่ระบบ Facebook

  Web

  import { FacebookAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const credential = FacebookAuthProvider.credential(
   response.authResponse.accessToken);

  Web

  var credential = firebase.auth.FacebookAuthProvider.credential(
   response.authResponse.accessToken);
  การลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลด้วยรหัสผ่าน

  Web

  import { EmailAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const credential = EmailAuthProvider.credential(email, password);

  Web

  var credential = firebase.auth.EmailAuthProvider.credential(email, password);
 3. ส่งออบเจ็กต์ AuthCredential ไปยังเมธอด link ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ดังนี้

  Web

  import { getAuth, linkWithCredential } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  linkWithCredential(auth.currentUser, credential)
   .then((usercred) => {
    const user = usercred.user;
    console.log("Anonymous account successfully upgraded", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Error upgrading anonymous account", error);
   });

  Web

  auth.currentUser.linkWithCredential(credential)
   .then((usercred) => {
    var user = usercred.user;
    console.log("Anonymous account successfully upgraded", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Error upgrading anonymous account", error);
   });

หากเรียกใช้ link สำเร็จ บัญชีใหม่ของผู้ใช้จะเข้าถึงข้อมูล Firebase ของบัญชีที่ไม่ระบุชื่อได้

การล้างข้อมูลอัตโนมัติ

หากอัปเกรดโปรเจ็กต์เป็นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ด้วย Identity Platform แล้ว คุณจะเปิดใช้การล้างอัตโนมัติได้ในคอนโซล Firebase การเปิดใช้ฟีเจอร์นี้เป็นการอนุญาตให้ Firebase ลบบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งมีอายุมากกว่า 30 วันโดยอัตโนมัติ ในโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้การล้างข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุชื่อจะไม่นับรวมในขีดจำกัดการใช้งานหรือโควต้าการเรียกเก็บเงิน

 • ระบบอาจลบบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนที่สร้างหลังจากเปิดใช้การล้างอัตโนมัติแล้วโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วันหลังการสร้าง
 • บัญชีที่ไม่ระบุชื่อที่มีอยู่จะมีสิทธิ์ได้รับการลบอัตโนมัติ 30 วันหลังจากเปิดใช้การล้างอัตโนมัติ
 • หากคุณปิดการล้างข้อมูลอัตโนมัติ บัญชีที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งกำหนดเวลาให้ลบจะยังคงกำหนดเวลาลบต่อไป
 • หากคุณ "อัปเกรด" บัญชีที่ไม่ระบุตัวตนด้วยการเชื่อมโยงกับวิธีการลงชื่อเข้าใช้ใดๆ บัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูจำนวนผู้ใช้ที่จะได้รับผลกระทบก่อนเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ และคุณได้อัปเกรดโปรเจ็กต์เป็นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ด้วย Identity Platform แล้ว ให้กรองตาม is_anon ในการบันทึกในระบบคลาวด์

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase แล้ว คุณจึงควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล Firebase ได้โดยใช้ กฎ Firebase