Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase ใน JavaScript โดยใช้ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถผสานรวม Firebase Authentication เข้ากับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเองได้โดยแก้ไขเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อสร้างโทเค็นที่มีการเซ็นชื่อแบบกำหนดเองเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแอปของคุณจะได้รับโทเค็นนี้และใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ JavaScript ของคุณ
 2. รับคีย์เซิร์ฟเวอร์ของโครงการของคุณ:
  1. ไปที่หน้า บัญชีบริการ ในการตั้งค่าโครงการของคุณ
  2. คลิก สร้างคีย์ส่วนตัวใหม่ ที่ด้านล่างของส่วน Firebase Admin SDK ของหน้า บัญชีบริการ
  3. คู่คีย์สาธารณะ / ส่วนตัวของบัญชีบริการใหม่จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คัดลอกไฟล์นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณให้ส่งข้อมูลรับรองการลงชื่อเข้าใช้ (เช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ของคุณตรวจสอบข้อมูลรับรองและส่งคืน โทเค็นที่กำหนดเอง หากถูกต้อง
 2. หลังจากที่คุณได้รับโทเค็นที่กำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้องของคุณให้ส่งต่อไปยัง signInWithCustomToken เพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้:
  firebase.auth().signInWithCustomToken(token).catch(function(error) {
   // Handle Errors here.
   var errorCode = error.code;
   var errorMessage = error.message;
   // ...
  });
  

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรกบัญชีผู้ใช้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับข้อมูลรับรองนั่นคือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง - ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชีใหม่นี้จัดเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Firebase ของคุณและสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโครงการของคุณได้ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้อย่างไร

 • ในแอปของคุณวิธีที่แนะนำในการทราบสถานะการ Auth ของผู้ใช้ของคุณคือการตั้งค่าผู้สังเกตการณ์ในวัตถุ Auth จากนั้นคุณสามารถรับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จากวัตถุ User ดู จัดการผู้ใช้

 • ในฐานข้อมูลเรียลไทม์ Firebase และ กฎความปลอดภัยของที่ เก็บข้อมูลบนคลาวด์คุณสามารถรับ ID ผู้ใช้เฉพาะของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth และใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายโดยการ เชื่อมโยงข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องกับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

ในการออกจากระบบผู้ใช้โทร signOut :

firebase.auth().signOut().then(function() {
 // Sign-out successful.
}).catch(function(error) {
 // An error happened.
});