ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase ใน JavaScript โดยใช้ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเอง

คุณผสานรวมการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase กับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเองได้โดยแก้ไขเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อสร้างโทเค็นที่มีลายเซ็นแบบกำหนดเองเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ แอปของคุณได้รับโทเค็นนี้และนำไปใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase

ก่อนเริ่มต้น

 1. เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ JavaScript
 2. รับคีย์เซิร์ฟเวอร์ของโปรเจ็กต์โดยทำดังนี้
  1. ไปที่หน้าบัญชีบริการในการตั้งค่าของโปรเจ็กต์
  2. คลิกสร้างคีย์ส่วนตัวใหม่ที่ด้านล่างของส่วน Firebase Admin SDK ของหน้าบัญชีบริการ
  3. ระบบจะบันทึกคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวของบัญชีบริการใหม่ลงในคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ คัดลอกไฟล์นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอป ให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ เซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่ระบบและแสดงผลโทเค็นที่กำหนดเอง หากถูกต้อง
 2. หลังจากได้รับโทเค็นที่กำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ให้ส่งต่อไปยัง signInWithCustomToken เพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ ดังนี้

  Web

  import { getAuth, signInWithCustomToken } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  signInWithCustomToken(auth, token)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in
    const user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    const errorCode = error.code;
    const errorMessage = error.message;
    // ...
   });

  Web

  firebase.auth().signInWithCustomToken(token)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in
    var user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
    // ...
   });

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และลิงก์กับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งก็คือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย ระบบจะจัดเก็บบัญชีใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase และสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ได้ ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใด

 • สำหรับแอปของคุณ ทางที่แนะนำเพื่อให้ทราบถึงสถานะการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้คือการตั้งค่าผู้สังเกตการณ์ในออบเจ็กต์ Auth จากนั้นคุณจะรับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้ได้จากออบเจ็กต์ User โปรดดูหัวข้อจัดการผู้ใช้

 • ในกฎความปลอดภัยของ Firebase Realtime Database และ Cloud Storage คุณจะรับรหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth ได้ และใช้รหัสดังกล่าวเพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าถึงได้

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายได้โดยลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

หากต้องการนำผู้ใช้ออกจากระบบ โปรดโทรหา signOut:

Web

import { getAuth, signOut } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
signOut(auth).then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});

Web

firebase.auth().signOut().then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});