Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้บัญชีที่ใช้รหัสผ่านโดยใช้ Javascript

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านและเพื่อจัดการบัญชีที่ใช้รหัสผ่านของแอป

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ JavaScript ของคุณ
 2. หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase ให้ทำจาก คอนโซล Firebase
 3. เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้อีเมล / รหัสผ่าน:
  1. ใน คอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการ ตรวจสอบสิทธิ์
  2. บนแท็บ วิธีการลงชื่อเข้า ใช้ให้เปิดใช้งาน วิธีการลงชื่อเข้า ใช้ อีเมล / รหัสผ่าน แล้วคลิก บันทึก

สร้างบัญชีที่ใช้รหัสผ่าน

ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วยรหัสผ่านให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าสมัครใช้งานแอพของคุณ:

 1. เมื่อผู้ใช้ใหม่ลงชื่อสมัครใช้โดยใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนของแอปของคุณให้ทำตามขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีใหม่ที่แอปของคุณต้องการเช่นการตรวจสอบว่ารหัสผ่านของบัญชีใหม่พิมพ์ถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดด้านความซับซ้อนของคุณ
 2. สร้างบัญชีใหม่โดยส่งที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ใหม่เพื่อ createUserWithEmailAndPassword :
  firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password).catch(function(error) {
   // Handle Errors here.
   var errorCode = error.code;
   var errorMessage = error.message;
   // ...
  });
  หากสร้างบัญชีใหม่ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ ดูที่ส่วนขั้นตอนถัดไปด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

  นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่คุณสามารถตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาดได้ สำหรับรายการรหัสข้อผิดพลาดโปรดดูที่ Auth Reference Docs

ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน

ขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านจะคล้ายกับขั้นตอนในการสร้างบัญชีใหม่ ในหน้าลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. เมื่อมีการใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณผ่านที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่อ signInWithEmailAndPassword :
  firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password).catch(function(error) {
   // Handle Errors here.
   var errorCode = error.code;
   var errorMessage = error.message;
   // ...
  });
  ได้ดูที่ขั้นตอนถัดไปด้านล่างจะได้รับการลงนามในรายละเอียดของผู้ใช้

  นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่คุณสามารถตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาดได้ สำหรับรายการรหัสข้อผิดพลาดโปรดดูที่ เอกสารอ้างอิง Auth

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรกบัญชีผู้ใช้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับข้อมูลรับรองนั่นคือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง - ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชีใหม่นี้จัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณและสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ของคุณได้ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้อย่างไร

 • ในแอปของคุณวิธีที่แนะนำในการทราบสถานะการ Auth ของผู้ใช้คือการตั้งค่าผู้สังเกตการณ์บนวัตถุ Auth จากนั้นคุณสามารถรับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จากวัตถุ User ดู จัดการผู้ใช้

 • ในฐานข้อมูลเรียลไทม์ Firebase และ กฎความปลอดภัยของที่ เก็บข้อมูลบนคลาวด์คุณสามารถรับ ID ผู้ใช้เฉพาะของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth และใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายโดยการ เชื่อมโยงข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องกับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

ในการออกจากระบบผู้ใช้โทร signOut :

firebase.auth().signOut().then(function() {
 // Sign-out successful.
}).catch(function(error) {
 // An error happened.
});