จัดการการกำหนดค่าโปรเจ็กต์ด้วยไฟล์ Manifest ของส่วนขยาย

ไฟล์ Manifest ของส่วนขยายคือรายการอินสแตนซ์ของส่วนขยายและการกำหนดค่า ไฟล์ Manifest ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • แชร์การกำหนดค่าส่วนขยายกับผู้อื่น
 • คัดลอกการกำหนดค่าส่วนขยายระหว่างโปรเจ็กต์ต่างๆ (เช่น จากโปรเจ็กต์ชั่วคราวไปยังโปรเจ็กต์ที่ใช้งานจริง)
 • ทำให้ส่วนขยายทั้งหมดใช้งานได้พร้อมกัน
 • ทดสอบว่าส่วนขยายทำงานร่วมกับแอปของคุณอย่างไรโดยใช้ Firebase Local Emulator Suite
 • ยืนยันการกำหนดค่าส่วนขยายให้กับการควบคุมแหล่งที่มา
 • รวมส่วนขยายไว้ในไปป์ไลน์ CI/CD

ไฟล์ Manifest ของส่วนขยายมี 2 ส่วน ดังนี้

 • ส่วน extensions ของ firebase.json ซึ่งเป็นแมปรหัสอินสแตนซ์กับการอ้างอิงเวอร์ชันส่วนขยาย ตัวอย่างเช่น

  {
   "extensions": {
    "my-bigquery-extension": "firebase/firestore-bigquery-export@^0.1.18",
    "my-image-resizer": "firebase/storage-resize-images@^0.1.22",
   }
  }
  
 • .env ที่มีการกำหนดค่าสำหรับอินสแตนซ์ของส่วนขยายแต่ละรายการในไดเรกทอรีย่อย extensions/ ของไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ Firebase เช่น อินสแตนซ์ของ storage-resize-images อาจมีไฟล์ .env ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  IMAGE_TYPE=jpeg
  LOCATION=us-central1
  IMG_BUCKET=${param:PROJECT_ID}.appspot.com
  IMG_SIZES=100x100
  DELETE_ORIGINAL_FILE=false

สร้างไฟล์ Manifest ของส่วนขยาย

การสร้างไฟล์ Manifest ของส่วนขยายทำได้ 3 วิธีดังนี้

 • จัดการไฟล์ Manifest ของส่วนขยายด้วย Firebase CLI
 • ส่งออกการกำหนดค่าส่วนขยายของโปรเจ็กต์
 • แก้ไขไฟล์ Manifest ด้วยตนเอง

เราจะอธิบาย 2 วิธีแรกด้านล่าง

จัดการไฟล์ Manifest ของส่วนขยายด้วย Firebase CLI

คุณเรียกใช้คำสั่ง ext: ของ Firebase CLI ส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวเลือก --local เพื่ออัปเดตไฟล์ Manifest ของส่วนขยายโดยไม่ต้องเปลี่ยนการกำหนดค่าปัจจุบันของโปรเจ็กต์

ตัวอย่างเช่น

firebase ext:install --local firebase/firestore-bigquery-export

การเรียกใช้คำสั่งข้างต้นจะแจ้งให้คุณกำหนดค่าส่วนขยาย firebase/firestore-bigquery-export เวอร์ชันล่าสุด และบันทึกการกำหนดค่าลงในไฟล์ Manifest แต่จะไม่ทำให้การกำหนดค่าใช้งานได้กับโปรเจ็กต์

ตัวอย่างคำสั่งอื่นๆ ที่แก้ไขไฟล์ Manifest ของส่วนขยายมีดังนี้

# ext:configure changes the params for an extension instance in your extensions manifest
$ firebase ext:configure my-bigquery-extension --local

# ext:update --local updates an instance in your extensions manifest
# to the latest version of that extension
$ firebase ext:update my-bigquery-extension --local

# You can also specify a version if you don't want to update to the latest version
$ firebase ext:update my-bigquery-extension firebase/firestore-bigquery-export@0.1.10 --local 

# ext:uninstall --local removes an instance from your extensions manifest
$ firebase ext:uninstall my-bigquery-extension --local

ส่งออกการกำหนดค่าส่วนขยายของโปรเจ็กต์

หากต้องการบันทึกการกำหนดค่าส่วนขยายปัจจุบันของโปรเจ็กต์ลงในไฟล์ Manifest ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตั้งค่า Firebase CLI หากยังไม่ได้ทำ
 2. จากพรอมต์ของ Shell ให้เปลี่ยนเป็นไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ (ไดเรกทอรีโปรเจ็กต์มีไฟล์ firebase.json)
 3. เรียกใช้คำสั่ง ext:export ดังนี้
  firebase ext:export

คำสั่ง ext:export จะเพิ่มส่วน extensions ลงในไฟล์ firebase.json นอกจากนี้ คำสั่ง ext:export จะสร้างไดเรกทอรี extensions ที่มีไฟล์ .env สำหรับอินสแตนซ์ส่วนขยายแต่ละรายการที่คุณติดตั้ง ไฟล์เหล่านี้มีพารามิเตอร์การกำหนดค่าสำหรับแต่ละอินสแตนซ์

ทดสอบการกำหนดค่าส่วนขยายด้วยชุดโปรแกรมจำลองภายในของ Firebase

เมื่อเพิ่มอินสแตนซ์ของส่วนขยายบางรายการลงในไฟล์ Manifest ของส่วนขยายแล้ว คุณจะทดสอบอินสแตนซ์เหล่านั้นได้โดยใช้ชุดโปรแกรมจำลองภายใน

 1. ติดตั้งและกำหนดค่าชุดโปรแกรมจำลองภายใน

 2. เริ่มต้นชุดโปรแกรมจำลองภายใน

  • หากต้องการเรียกใช้ชุดโปรแกรมจำลองแบบอินเทอร์แอกทีฟ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ firebase emulators:start
  • หากต้องการเรียกใช้ชุดโปรแกรมจำลองและเรียกใช้สคริปต์ทดสอบ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ firebase emulators:exec my-test.sh

ตอนนี้ หากมีอินสแตนซ์ของส่วนขยายแสดงอยู่ในไฟล์ Manifest ชุดโปรแกรมจำลองภายในจะดาวน์โหลดซอร์สโค้ดของส่วนขยายเหล่านั้นไปยัง ~/.cache/firebase/extensions เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ชุดโปรแกรมจำลองภายในจะเริ่มทำงาน และคุณจะเรียกฟังก์ชันที่เรียกพื้นหลังของส่วนขยายให้แสดงขึ้น และเชื่อมต่อแอปกับชุดโปรแกรมจำลองเพื่อทดสอบการผสานรวมกับแอป

ทำให้การกำหนดค่าส่วนขยายใช้งานได้ในโปรเจ็กต์

เมื่อเพิ่มอินสแตนซ์ของส่วนขยายบางรายการลงในไฟล์ Manifest ของส่วนขยายแล้ว คุณจะทำให้ใช้งานได้กับโปรเจ็กต์ได้โดยใช้ Firebase CLI เมื่อติดตั้งใช้งานด้วยไฟล์ Manifest ของส่วนขยาย คุณจะติดตั้ง อัปเดต และกำหนดค่าอินสแตนซ์ของส่วนขยายทั้งหมดในไฟล์ Manifest ลงในโปรเจ็กต์พร้อมกัน

วิธีทำให้ไฟล์ Manifest ของส่วนขยายใช้งานได้

 1. จากพรอมต์ของ Shell ให้เปลี่ยนเป็นไดเรกทอรีที่มีการกำหนดค่าส่วนขยายที่บันทึกไว้ (นี่คือไดเรกทอรีที่มี firebase.json. หากเพิ่งเรียกใช้ ext:export แสดงว่าคุณอยู่ในไดเรกทอรีที่ถูกต้องแล้ว)
 2. เรียกใช้คำสั่ง deploy หากต้องการทำให้ส่วนขยายใช้งานได้กับโปรเจ็กต์อื่นที่ไม่ใช่โปรเจ็กต์ปัจจุบัน ให้ระบุ --project= ด้วย
  firebase deploy --only extensions –-project=YOUR_PROJECT_ID

คำสั่ง deploy จะตรวจสอบการกำหนดค่าอินสแตนซ์แต่ละรายการ ถามว่าคุณต้องการลบอินสแตนซ์ของส่วนขยายออกจากโปรเจ็กต์ปลายทางที่ไม่ได้ระบุไว้ใน firebase.json หรือไม่ จากนั้นทำให้อินสแตนซ์ส่วนขยายทั้งหมดใช้งานได้

การกำหนดค่าส่วนขยายเฉพาะโปรเจ็กต์

การกำหนดค่าส่วนขยายที่บันทึกไว้สามารถนำไปใช้เพื่อทำให้ใช้งานได้กับหลายโปรเจ็กต์ เช่น โปรเจ็กต์ชั่วคราวและโปรเจ็กต์ที่ใช้งานจริง โดยค่าพารามิเตอร์บางค่าอาจจะแตกต่างกันสำหรับแต่ละโปรเจ็กต์ ไฟล์ .env เฉพาะโปรเจ็กต์ช่วยดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ใส่ค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันระหว่างโปรเจ็กต์ใน extensions/EXTENSION_INSTANCE_ID.env.YOUR_PROJECT_ID
 • ใส่ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันใน extensions/EXTENSION_INSTANCE_ID.env

บางครั้งคุณอาจต้องใช้ค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันเมื่อจำลองส่วนขยาย เช่น คุณอาจต้องการระบุคีย์ API ทดสอบแทนคีย์เวอร์ชันที่ใช้งานจริง ใส่พารามิเตอร์เหล่านี้ในไฟล์ .local

 • ใส่พารามิเตอร์ที่ไม่ใช่ข้อมูลลับที่ต้องการใช้ระหว่างการจำลองใน extensions/EXTENSION_INSTANCE_ID.env.local
 • ใส่ค่าพารามิเตอร์ลับใน extensions/EXTENSION_INSTANCE_ID.secret.local