ตัวอย่างเว็บสำหรับ Cloud Firestore

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว - อาหารที่เป็นมิตร

แอปตัวอย่างนี้สาธิตการสร้างบริการแนะนำร้านอาหารแบบง่ายๆ โดยใช้ Cloud Firestore ซึ่งแสดงให้เห็นคุณลักษณะต่างๆ เช่น การสืบค้นแบบทบต้น ธุรกรรมฝั่งไคลเอ็นต์ การรวบรวมย่อย และการคงอยู่แบบออฟไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าตัวอย่าง