Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

ตัวอย่างเว็บสำหรับ Firebase

Quickstart - อาหารที่เป็นมิตร

แอปตัวอย่างนี้สาธิตการสร้างบริการแนะนำร้านอาหารอย่างง่ายโดยใช้ Firebase สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะต่างๆ เช่น การสืบค้นแบบผสม การทำธุรกรรมฝั่งไคลเอ็นต์ การรวบรวมย่อย และการคงอยู่แบบออฟไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หน้าตัวอย่าง