Dán nhãn hình ảnh

Với các API gắn nhãn hình ảnh của Cloud Vision, bạn có thể nhận ra các thực thể trong hình ảnh mà không cần phải cung cấp thêm bất kỳ siêu dữ liệu ngữ cảnh nào.

Nhãn hình ảnh cho bạn cái nhìn sâu sắc về nội dung của hình ảnh. Khi bạn sử dụng API, bạn sẽ nhận được danh sách các thực thể đã được nhận dạng: người, sự vật, địa điểm, hoạt động, v.v. Mỗi nhãn được tìm thấy đi kèm với một điểm số cho biết mức độ tin cậy của mô hình ML về mức độ phù hợp của nó. Với thông tin này, bạn có thể thực hiện các tác vụ như tạo siêu dữ liệu tự động và kiểm duyệt nội dung.

iOS + Android

Các khả năng chính

Ghi nhãn hình ảnh có độ chính xác cao

API gắn nhãn hình ảnh của Firebase ML được hỗ trợ bởi khả năng hiểu hình ảnh hàng đầu trong ngành của Google Cloud, có thể phân loại hình ảnh với hơn 10.000 nhãn trong nhiều danh mục. (Xem bên dưới.)

Hãy tự mình thử với bản demo API Cloud Vision .

Hỗ trợ thực thể Sơ đồ tri thức

Ngoài mô tả văn bản của từng nhãn mà Firebase ML trả về, nó cũng trả về ID thực thể Sơ đồ tri thức Google của nhãn. ID này là một chuỗi xác định duy nhất thực thể được đại diện bởi nhãn và là cùng một ID được sử dụng bởi API Tìm kiếm Sơ đồ tri thức . Bạn có thể sử dụng chuỗi này để xác định một thực thể trên các ngôn ngữ và độc lập với định dạng của mô tả văn bản.

Hạn chế sử dụng miễn phí

Miễn phí cho 1000 lần sử dụng tính năng này đầu tiên mỗi tháng: xem Giá cả

Nhãn mẫu

API gắn nhãn hình ảnh hỗ trợ hơn 10.000 nhãn, bao gồm các ví dụ sau và nhiều nhãn khác:

Loại Nhãn mẫu Loại Nhãn mẫu
Nghệ thuật & Giải trí Sculpture
Musical Instrument
Dance
Vật thể thiên văn Comet
Galaxy
Star
Doanh nghiệp & công nghiệp Restaurant
Factory
Airline
Màu sắc Red
Green
Blue
Thiết kế Floral
Pattern
Wood Stain
Uống Coffee
Tea
Milk
Sự kiện Meeting
Picnic
Vacation
Những nhân vật hư cấu Santa Claus
Superhero
Mythical creature
Món ăn Casserole
Fruit
Potato chip
Nhà và vườn Laundry basket
Dishwasher
Fountain
Các hoạt động Wedding
Dancing
Motorsport
Vật liệu Ceramic
Textile
Fiber
Phương tiện truyền thông Newsprint
Document
Sign
Phương thức vận tải Aircraft
Motorcycle
Subway
Nghề nghiệp Actor
Florist
Police
Sinh vật Plant
Animal
Fungus
Các tổ chức Government
Club
College
Vị trí Airport
Mountain
Tent
Công nghệ Robot
Computer
Solar panel
Nhiều thứ Bicycle
Pipe
Doll

Kết quả ví dụ

Ảnh: Clément Bucco-Lechat / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Nhãn mác ID thực thể Sơ đồ tri thức Lòng tin
địa điểm diễn ra sự kiện thể thao / m / 0bmgjqz 0,9860726
người chơi / m / 02vzx9 0,9797604
sân vận động / m / 019cfy 0,9635762
sân vận động bóng đá cụ thể / m / 0404y4 0,95806926
cầu thủ bóng đá / m / 0gl2ny2 0,9510419
các môn thể thao / m / 06ntj 0,9253524
cầuthủ bóng đá / m / 0pcq81q 0,9033665
đấu trường / m / 018lrm 0,8897188