การจดจำข้อความ

คุณสามารถใช้ API การจดจำข้อความของ Cloud Vision เพื่อจดจำข้อความใน มากกว่า 100 แห่ง ภาษาและสคริปต์

คุณสามารถใช้ API ในระบบคลาวด์นี้เพื่อป้อนข้อมูลและแยกข้อความที่น่าเบื่อได้โดยอัตโนมัติ จากภาพเอกสารซึ่งสามารถใช้เพื่อเพิ่ม เข้าถึงง่ายหรือแปลเอกสาร

iOS แอนดรอยด์

ความสามารถที่สำคัญ

การรู้จำข้อความความแม่นยำสูง

API การจดจำข้อความของ Firebase ML ขับเคลื่อนโดย ความสามารถระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมในการทำความเข้าใจภาพ

ลองด้วยตัวคุณเองกับ ระบบคลาวด์ การสาธิต Vision API

เหมาะสำหรับรูปภาพและเอกสาร

API ที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทั้งการจดจำข้อความที่กระจัดกระจายในรูปภาพ (เช่น ภาพป้ายจราจรหรือนามบัตร) และการเว้นระยะห่างอย่างหนาแน่น ข้อความในภาพเอกสาร

รองรับภาษาที่หลากหลาย

จดจำข้อความใน มากกว่า 100 รายการ ภาษาและสคริปต์

ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแบบจำกัด

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ฟีเจอร์นี้ 1,000 ครั้งแรกต่อเดือน: ดู การกำหนดราคา

ตัวอย่างผลการแข่ง

ข้อความสั้นๆ

รูปภาพ: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / "Düsseldorf, Wege der parlamentarischen Demokratie -- 2015 -- 8123" / CC BY-SA 4.0

ผลการค้นหาบางส่วน

ข้อความที่รู้จัก
ข้อความ Wege der
parlamentarischen
Demokratie
กล่อง / กรอบล้อมรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
บล็อก (1 บล็อก)
บล็อก 0
ข้อความ Wege der
parlamentarischen
Demokratie
กล่อง / กรอบล้อมรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่รู้จัก de
เส้น (3 บรรทัด)
บรรทัด 0
ข้อความ Wege der
กล่อง / กรอบล้อมรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่รู้จัก de
องค์ประกอบ (2 องค์ประกอบ)
องค์ประกอบ 0
ข้อความ Wege

ข้อความเอกสาร

ผลการค้นหาบางส่วน

ข้อความแบบเต็ม
ข้อความ
361
DR. SEWARD'S DIARY
Professor. He had evidently expected some such call, for
I found him dressed in his room. His door was ajar, so that
he could hear the opening of the door of our room. He
came at once, as he passed into the room, he asked Mina
if the others might come, too.
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
Dr. Van Helsing was as startled as I was. After a mo-
ment's pause he asked :-
"But why?"
"You must take me with you. I am safer with you, and
you shall be safer, too."
"But why, dear Madam Mina? You know that your
safety is our solemnest duty. We go into danger, to which
you are, or may be, more liable than any of us from
from circumstances--things that have been." He paused,
embarrassed.
As she replied, she raised her finger and pointed to her
forehead:
"I know. That is why I must go. I can tell you now,
whilst the sun is coming up; I may not be able again. I
know that when the Count wills me I must go. I know that
if he tells me to come in secret, I must come by wile; by
any device to hoodwink—even Jonathan." God saw the
look that she turned on me as she spoke, and if there be
indeed a Recording Angel that look is noted to her ever-
lasting honour. I could only clasp her hand. I could not
speak; my emotion was too great for even the relief of
tears. She went on
"You men are brave and strong. You are strong in your
numbers, for you can defy that which would break down
the human endurance of one who had to guard alone. Be-
sides, I may be of service, since you can hypotise me and
so learn that which even I myself do not know." Dr. Van
Helsing said very gravely
"Madam Mina, you are, as always, most wise. You shall
with us come; and together we shall do that which we go
forth to achieve." When he had spoken, Mina's long spell
of silence made me look at her. She had fallen back on her
บล็อก (2 บล็อก)
บล็อกที่ 1
ข้อความ
DR. SEWARD'S DIARY
Professor. He had evidently expected some such call, for
I found him dressed in his room. His door was ajar, so that
he could hear the opening of the door of our room. He
came at once, as he passed into the room, he asked Mina
if the others might come, too.
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
Dr. Van Helsing was as startled as I was. After a mo-
ment's pause he asked :-
"But why?"
"You must take me with you. I am safer with you, and
you shall be safer, too."
"But why, dear Madam Mina? You know that your
safety is our solemnest duty. We go into danger, to which
you are, or may be, more liable than any of us from
from circumstances--things that have been." He paused,
embarrassed.
As she replied, she raised her finger and pointed to her
forehead:
"I know. That is why I must go. I can tell you now,
whilst the sun is coming up; I may not be able again. I
know that when the Count wills me I must go. I know that
if he tells me to come in secret, I must come by wile; by
any device to hoodwink—even Jonathan." God saw the
look that she turned on me as she spoke, and if there be
indeed a Recording Angel that look is noted to her ever-
lasting honour. I could only clasp her hand. I could not
speak; my emotion was too great for even the relief of
tears. She went on
"You men are brave and strong. You are strong in your
numbers, for you can defy that which would break down
the human endurance of one who had to guard alone. Be-
sides, I may be of service, since you can hypotise me and
so learn that which even I myself do not know." Dr. Van
Helsing said very gravely
"Madam Mina, you are, as always, most wise. You shall
with us come; and together we shall do that which we go
forth to achieve." When he had spoken, Mina's long spell
of silence made me look at her. She had fallen back on her
ความเชื่อมั่น 0.98
กล่อง / กรอบล้อมรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่รู้จัก en
จำนวนย่อหน้า (10 ย่อหน้า)
ย่อหน้า 1
ข้อความ
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
ความเชื่อมั่น 0.97
กล่อง / กรอบล้อมรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่รู้จัก en
คำ (34 คำ)
คำที่ 7
ข้อความ
simply
ความเชื่อมั่น 0.99
กล่อง / กรอบล้อมรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่รู้จัก en
สัญลักษณ์ (6 สัญลักษณ์)
สัญลักษณ์ 0
ข้อความ
s
ความเชื่อมั่น 0.97
กล่อง / กรอบล้อมรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่รู้จัก en