Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

รับรองความถูกต้องโดยใช้ GitHub และ C ++

คุณสามารถให้ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้บัญชี GitHub ได้โดยผสานรวมการตรวจสอบสิทธิ์ GitHub เข้ากับแอปของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ C ++ ของ คุณ
 2. ในโครงการระดับ build.gradle ไฟล์ให้แน่ใจว่าจะรวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูล Maven ของ Google ในทั้งสองของคุณ buildscript และ allprojects ส่วน
 3. ใน คอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการ ตรวจสอบสิทธิ์
 4. บนแท็บ วิธีการลงชื่อเข้า ใช้ให้เปิดใช้งานผู้ให้บริการ GitHub
 5. เพิ่ม รหัสไคลเอ็นต์ และ รหัส ลับไคลเอ็นต์ จากคอนโซลนักพัฒนาของผู้ให้บริการนั้นไปยังการกำหนดค่าผู้ให้บริการ:
  1. ลงทะเบียนแอปของคุณ เป็น แอปพลิเคชัน สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บน GitHub และรับ รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 และ รหัส ลับไคลเอ็นต์ ของแอป
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URI ของการเปลี่ยนเส้นทาง OAuth ของ Firebase (เช่น my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler ) เป็น URL เรียกกลับการให้สิทธิ์ ในหน้าการตั้งค่าของแอปในการกำหนดค่าของ แอป GitHub
 6. คลิก บันทึก

เข้าถึงคลาส firebase::auth::Auth

คลาส Auth เป็นเกตเวย์สำหรับการเรียก API ทั้งหมด
 1. เพิ่มไฟล์ส่วนหัว Auth และ App:
  #include "firebase/app.h"
  #include "firebase/auth.h"
  
 2. ในรหัสเริ่มต้นของคุณให้สร้างคลาส firebase::App
  #if defined(__ANDROID__)
   firebase::App* app =
     firebase::App::Create(firebase::AppOptions(), my_jni_env, my_activity);
  #else
   firebase::App* app = firebase::App::Create(firebase::AppOptions());
  #endif // defined(__ANDROID__)
  
 3. รับคลาส firebase::auth::Auth สำหรับ firebase::App คุณ มีการแมปแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่าง App และ Auth
  firebase::auth::Auth* auth = firebase::auth::Auth::GetAuth(app);
  

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase

 1. ทำตามคำแนะนำสำหรับ Android และ iOS เพื่อรับโทเค็นสำหรับผู้ใช้ GitHub ที่ลงชื่อเข้าใช้
 2. หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแล้วให้แลกเปลี่ยนโทเค็นเป็นข้อมูลรับรอง Firebase และตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้ข้อมูลรับรอง Firebase:
  firebase::auth::Credential credential =
    firebase::auth::GitHubAuthProvider::GetCredential(token);
  firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
    auth->SignInWithCredential(credential);
  
 3. หากโปรแกรมของคุณมีลูปการอัปเดตที่ทำงานเป็นประจำ (พูดที่ 30 หรือ 60 ครั้งต่อวินาที) คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์หนึ่งครั้งต่อการอัปเดตด้วย Auth::SignInWithCredentialLastResult :
  firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
    auth->SignInWithCredentialLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
    firebase::auth::User* user = *result.result();
    printf("Sign in succeeded for `%s`\n", user->display_name().c_str());
   } else {
    printf("Sign in failed with error '%s'\n", result.error_message());
   }
  }
  
  หรือหากโปรแกรมของคุณขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์คุณอาจต้องการ ลงทะเบียน การติดต่อกลับในอนาคต

ลงทะเบียนการโทรกลับในอนาคต

บางโปรแกรมมีฟังก์ชั่น Update ที่เรียกว่า 30 หรือ 60 ครั้งต่อวินาที ตัวอย่างเช่นหลายเกมทำตามโมเดลนี้ โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน LastResult เพื่อสำรวจการโทรแบบอะซิงโครนัส อย่างไรก็ตามหากโปรแกรมของคุณขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์คุณอาจต้องการลงทะเบียนฟังก์ชันการโทรกลับ ฟังก์ชันเรียกกลับถูกเรียกใช้เมื่อเสร็จสิ้นอนาคต
void OnCreateCallback(const firebase::Future<firebase::auth::User*>& result,
           void* user_data) {
 // The callback is called when the Future enters the `complete` state.
 assert(result.status() == firebase::kFutureStatusComplete);

 // Use `user_data` to pass-in program context, if you like.
 MyProgramContext* program_context = static_cast<MyProgramContext*>(user_data);

 // Important to handle both success and failure situations.
 if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
  firebase::auth::User* user = *result.result();
  printf("Create user succeeded for email %s\n", user->email().c_str());

  // Perform other actions on User, if you like.
  firebase::auth::User::UserProfile profile;
  profile.display_name = program_context->display_name;
  user->UpdateUserProfile(profile);

 } else {
  printf("Created user failed with error '%s'\n", result.error_message());
 }
}

void CreateUser(firebase::auth::Auth* auth) {
 // Callbacks work the same for any firebase::Future.
 firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
   auth->CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult();

 // `&my_program_context` is passed verbatim to OnCreateCallback().
 result.OnCompletion(OnCreateCallback, &my_program_context);
}
ฟังก์ชั่นเรียกกลับยังสามารถเป็นแลมด้าได้หากต้องการ
void CreateUserUsingLambda(firebase::auth::Auth* auth) {
 // Callbacks work the same for any firebase::Future.
 firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
   auth->CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult();

 // The lambda has the same signature as the callback function.
 result.OnCompletion(
   [](const firebase::Future<firebase::auth::User*>& result,
     void* user_data) {
    // `user_data` is the same as &my_program_context, below.
    // Note that we can't capture this value in the [] because std::function
    // is not supported by our minimum compiler spec (which is pre C++11).
    MyProgramContext* program_context =
      static_cast<MyProgramContext*>(user_data);

    // Process create user result...
    (void)program_context;
   },
   &my_program_context);
}

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรกบัญชีผู้ใช้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับข้อมูลรับรองนั่นคือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง - ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชีใหม่นี้จัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณและสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ของคุณได้ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้อย่างไร

 • ในแอปของคุณคุณสามารถรับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จาก firebase::auth::User object:

  firebase::auth::User* user = auth->current_user();
  if (user != nullptr) {
   std::string name = user->display_name();
   std::string email = user->email();
   std::string photo_url = user->photo_url();
   // The user's ID, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
   // if you have one. Use firebase::auth::User::Token() instead.
   std::string uid = user->uid();
  }
  
 • ในฐานข้อมูลเรียลไทม์ Firebase และ กฎความปลอดภัยของที่ เก็บข้อมูลบนคลาวด์คุณสามารถรับ ID ผู้ใช้เฉพาะของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth และใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าถึงได้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายโดยการ เชื่อมโยงข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องกับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

ในการออกจากระบบผู้ใช้ให้เรียก SignOut() :

auth->SignOut();