ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้ระบบตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถรวมการรับรองความถูกต้องของ Firebase เข้ากับระบบการตรวจสอบความถูกต้องที่กำหนดเองได้โดยการแก้ไขเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้องของคุณเพื่อสร้างโทเค็นที่ลงนามแบบกำหนดเองเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ แอปของคุณจะได้รับโทเค็นนี้และใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอนในคู่มือ เริ่มต้นใช้ งาน
 2. ติดตั้งและกำหนดค่า Firebase Admin SDK อย่าลืม เริ่มต้น SDK ด้วยข้อมูลรับรองที่ถูกต้องสำหรับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณ ให้ส่งข้อมูลรับรองการลงชื่อเข้าใช้ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะตรวจสอบข้อมูลรับรอง และ สร้างโทเค็น Firebase แบบกำหนดเอง หากถูกต้อง และส่งโทเค็นกลับไปที่แอปของคุณ

 2. หลังจากที่คุณได้รับโทเค็นแบบกำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้องของคุณแล้ว ให้ส่งต่อไปยัง signInWithCustomToken() เพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้:

  try {
    final userCredential =
      await FirebaseAuth.instance.signInWithCustomToken(token);
    print("Sign-in successful.");
  } on FirebaseAuthException catch (e) {
    switch (e.code) {
      case "invalid-custom-token":
        print("The supplied token is not a Firebase custom auth token.");
        break;
      case "custom-token-mismatch":
        print("The supplied token is for a different Firebase project.");
        break;
      default:
        print("Unknown error.");
    }
  }
  

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ บัญชีนี้จะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ และสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ของคุณ ไม่ว่าผู้ใช้จะใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้แบบใดก็ตาม

ในแอปของคุณ คุณสามารถรับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้ได้จากออบเจ็กต์ User ดู จัดการผู้ใช้

ในฐานข้อมูล Firebase Realtime และกฎความปลอดภัยของ Cloud Storage คุณสามารถรับ ID ผู้ใช้เฉพาะของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ได้จากตัวแปร auth และใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายโดย การเชื่อมโยงข้อมูลประจำตัวของผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ ) กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

หากต้องการออกจากระบบผู้ใช้ ให้โทร signOut() :

await FirebaseAuth.instance.signOut();