การรับรู้ข้อความ

ด้วย API การจดจำข้อความของ ML Kit คุณสามารถจดจำข้อความในภาษาละตินใดก็ได้ ( และอื่น ๆ ด้วยการจดจำข้อความบนคลาวด์ )

การจดจำข้อความสามารถทำให้การป้อนข้อมูลที่น่าเบื่อสำหรับบัตรเครดิต ใบเสร็จรับเงิน และนามบัตรเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วย Cloud-based API คุณยังสามารถแยกข้อความจากรูปภาพของเอกสาร ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงหรือแปลเอกสารได้ แอพยังสามารถติดตามวัตถุในชีวิตจริงได้ เช่น โดยการอ่านตัวเลขบนรถไฟ

ไอโอเอส แอนดรอยด์

หากคุณเป็นนักพัฒนา Flutter คุณอาจสนใจ FlutterFire ซึ่งมีปลั๊กอินสำหรับ ML Vision API ของ Firebase

เลือกระหว่าง on-device และ Cloud API

บนอุปกรณ์ คลาวด์
ราคา ฟรี

ฟรีสำหรับการใช้งานคุณสมบัตินี้ 1,000 ครั้งแรกต่อเดือน: ดู ราคา

กรณีการใช้งานในอุดมคติ การประมวลผลแบบเรียลไทม์—เหมาะสำหรับกล้องหรือฟีดวิดีโอ
การรับรู้ข้อความกระจัดกระจายในรูปภาพ
การรู้จำข้อความที่มีความแม่นยำสูง
การรับรู้ข้อความกระจัดกระจายในรูปภาพ
การรับรู้ข้อความที่มีระยะห่างหนาแน่นในรูปภาพของเอกสาร

ดู การสาธิต Cloud Vision API

รองรับภาษา จดจำตัวอักษรละติน จดจำและระบุภาษาและอักขระพิเศษที่หลากหลาย

ตัวอย่างผลลัพธ์

ข้อความกระจัดกระจาย

ภาพ: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / "Düsseldorf, Wege der parlamentarischen Demokratie -- 2015 -- 8123" / CC BY-SA 4.0
ข้อความที่ได้รับการยอมรับ
ข้อความ Wege
der parlamentarischen
Demokratie
บล็อก (1 บล็อก)
บล็อก 0
ข้อความ Wege der parlamentarischen Demokratie
กรอบ (117.0, 258.0, 190.0, 83.0)
จุดมุม (117, 270), (301.64, 258.49), (306.05, 329.36), (121.41, 340.86)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ เดอ
เส้น (3 บรรทัด)
บรรทัด 0
ข้อความ Wege der
กรอบ (167.0, 261.0, 91.0, 28.0)
จุดมุม (167, 267), (255.82, 261.46), (257.19, 283.42), (168.36, 288.95)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ เดอ
องค์ประกอบ (2 องค์ประกอบ)
องค์ประกอบ 0
ข้อความ Wege
กรอบ (167.0, 263.0, 59.0, 26.0)
จุดมุม (167, 267), (223.88, 263.45), (225.25, 285.41), (168.36, 288.95)

ข้อความเอกสาร

ข้อความที่ได้รับการยอมรับ
ข้อความ DR. SEWARD'S DIARY 361
Professor. He had evidently expected some such call, for
I found him dressed in his room. His door was ajar, so that
he could hear the opening of the door of our room. He
came at once; as he passed into the room, he asked Mina
if the others might come, too.
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
Dr. Van Helsing was as startled as I was. After a mo-
ment's pause he asked:
"But why?"

...

(ข้อความเต็ม)

บล็อก (1 บล็อก)
บล็อก 0
ข้อความ

DR . SEWARD ' S DIARY 361 Professor . He had evidently expected some such call , for I found him dressed in his room . His door was ajar , so that he could hear the opening of the door of our room . He came at once ; as he passed into the room , he asked Mina if the others might come , too .

" No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "

Dr . Van Helsing was as startled as I was . After a mo ment ' s pause he asked :

...

(ข้อความเต็ม)

ความมั่นใจ 0.98
กรอบ (25.0, 21.0, 359.0, 583.0)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ ห้องน้ำในตัว
ย่อหน้า (10 ย่อหน้า)
วรรค 1
ข้อความ " No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "
ความมั่นใจ 0.98
กรอบ (29.0, 110.0, 355.0, 44.0)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ ห้องน้ำในตัว
คำ (34 คำ)
คำที่ 7
ข้อความ simply
ความมั่นใจ 0.99
กรอบ (179.0, 110.0, 37.0, 15.0)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ ห้องน้ำในตัว
สัญลักษณ์ (6 สัญลักษณ์)
สัญลักษณ์ 0
ข้อความ s
ความมั่นใจ 1.00 น
กรอบ (179.0, 110.0, 3.0, 15.0)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ ห้องน้ำในตัว