การจดจำข้อความ

ด้วย API การจดจำข้อความของ ML Kit คุณสามารถจดจำข้อความใน ภาษาละติน (และอื่นๆ ที่มีการรู้จำข้อความในระบบคลาวด์)

การจดจำข้อความสามารถป้อนข้อมูลบัตรเครดิต ใบเสร็จ และ นามบัตร คุณยังใช้ API ในระบบคลาวด์ได้ด้วย ดึงข้อความจากภาพของเอกสาร ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่ม เข้าถึงง่ายหรือแปลเอกสาร แอปยังติดตามชีวิตจริงได้ด้วย เช่น การอ่านจำนวนบนรถไฟ

iOS แอนดรอยด์

หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Flutter คุณอาจสนใจ FlutterFire ซึ่งมีปลั๊กอินสำหรับ ML Vision API ของ Firebase

เลือกระหว่าง Cloud APIs ในอุปกรณ์

บนอุปกรณ์ Cloud
ราคา ฟรี

ผู้ใช้ใช้ฟีเจอร์นี้ 1,000 คนแรกฟรีต่อเดือน: ดู การกำหนดราคา

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม การประมวลผลแบบเรียลไทม์ เหมาะกับกล้องหรือฟีดวิดีโอ
การจดจำข้อความที่กระจัดกระจายในรูปภาพ
การจดจำข้อความความแม่นยำสูง
การจดจำข้อความที่กระจัดกระจายในรูปภาพ
การจดจำข้อความที่มีการเว้นวรรคหนาแน่นในรูปภาพเอกสาร

โปรดดู ระบบคลาวด์ การสาธิต Vision API

ภาษาที่รองรับ จดจำอักขระละติน จดจำและระบุช่วงภาษาและข้อเสนอพิเศษที่หลากหลาย อักขระ

ตัวอย่างผลการแข่ง

ข้อความสั้นๆ

รูปภาพ: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / "Düsseldorf, Wege der parlamentarischen Demokratie -- 2015 -- 8123" / CC BY-SA 4.0
ข้อความที่รู้จัก
ข้อความ Wege
der parlamentarischen
Demokratie
บล็อก (1 บล็อก)
บล็อก 0
ข้อความ Wege der parlamentarischen Demokratie
กรอบ (117.0, 258.0, 190.0, 83.0)
จุดมุม (117, 270), (301.64, 258.49), (306.05, 329.36), (121.41, 340.86)
รหัสภาษาที่รู้จัก de
เส้น (3 บรรทัด)
บรรทัด 0
ข้อความ Wege der
กรอบ (167.0, 261.0, 91.0, 28.0)
จุดมุม (167, 267), (255.82, 261.46), (257.19, 283.42), (168.36, 288.95)
รหัสภาษาที่รู้จัก de
องค์ประกอบ (2 องค์ประกอบ)
องค์ประกอบ 0
ข้อความ Wege
กรอบ (167.0, 263.0, 59.0, 26.0)
จุดมุม (167, 267), (223.88, 263.45), (225.25, 285.41), (168.36, 288.95)

ข้อความเอกสาร

ข้อความที่รู้จัก
ข้อความ DR. SEWARD'S DIARY 361
Professor. He had evidently expected some such call, for
I found him dressed in his room. His door was ajar, so that
he could hear the opening of the door of our room. He
came at once; as he passed into the room, he asked Mina
if the others might come, too.
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
Dr. Van Helsing was as startled as I was. After a mo-
ment's pause he asked:
"But why?"

...

(ข้อความแบบเต็ม)

บล็อก (1 บล็อก)
บล็อก 0
ข้อความ

DR . SEWARD ' S DIARY 361 Professor . He had evidently expected some such call , for I found him dressed in his room . His door was ajar , so that he could hear the opening of the door of our room . He came at once ; as he passed into the room , he asked Mina if the others might come , too .

" No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "

Dr . Van Helsing was as startled as I was . After a mo ment ' s pause he asked :

...

(ข้อความแบบเต็ม)

ความเชื่อมั่น 0.98
กรอบ (25.0, 21.0, 359.0, 583.0)
รหัสภาษาที่รู้จัก en
จำนวนย่อหน้า (10 ย่อหน้า)
ย่อหน้า 1
ข้อความ " No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "
ความเชื่อมั่น 0.98
กรอบ (29.0, 110.0, 355.0, 44.0)
รหัสภาษาที่รู้จัก en
คำ (34 คำ)
คำที่ 7
ข้อความ simply
ความเชื่อมั่น 0.99
กรอบ (179.0, 110.0, 37.0, 15.0)
รหัสภาษาที่รู้จัก en
สัญลักษณ์ (6 สัญลักษณ์)
สัญลักษณ์ 0
ข้อความ s
ความเชื่อมั่น 1.00
กรอบ (179.0, 110.0, 3.0, 15.0)
รหัสภาษาที่รู้จัก en