Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การตอบกลับอัจฉริยะ

ด้วย Smart Reply API ของ ML Kit คุณสามารถสร้างข้อความตอบกลับที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ การตอบกลับอัจฉริยะช่วยให้ผู้ใช้ของคุณตอบกลับข้อความได้อย่างรวดเร็วและทำให้ง่ายต่อการตอบกลับข้อความบนอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการป้อนข้อมูลที่ จำกัด

iOS Android

ความสามารถที่สำคัญ

สร้างคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบริบท แบบจำลองสมาร์ทรีพลายสร้างคำแนะนำการตอบกลับตามบริบททั้งหมดของการสนทนาไม่ใช่แค่ข้อความเดียวส่งผลให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ของคุณมากขึ้น
ทำงานบนอุปกรณ์ โมเดลบนอุปกรณ์จะสร้างการตอบกลับอย่างรวดเร็วและไม่ต้องการให้คุณส่งข้อความของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ข้อ จำกัด

  • การตอบกลับอัจฉริยะมีไว้สำหรับการสนทนาแบบสบาย ๆ ในแอปของผู้บริโภค คำแนะนำการตอบกลับอาจไม่เหมาะสมกับบริบทหรือผู้ชมอื่น ๆ
  • ขณะนี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น โมเดลจะตรวจจับโดยอัตโนมัติว่ามีการใช้ภาษาอื่นหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นจะไม่ให้คำแนะนำ

วิธีการทำงานของโมเดล

  • โมเดลนี้ใช้ข้อความล่าสุดสูงสุด 10 ข้อความจากประวัติการสนทนาเพื่อสร้างคำแนะนำในการตอบกลับ
  • ตรวจพบภาษาของการสนทนาและจะพยายามตอบสนองเมื่อภาษาถูกกำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • จากนั้นโมเดลจะเปรียบเทียบข้อความกับรายการหัวข้อที่ละเอียดอ่อนและจะไม่ให้คำแนะนำเมื่อตรวจพบหัวข้อที่ละเอียดอ่อน
  • หากภาษาถูกกำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษและตรวจไม่พบหัวข้อที่ละเอียดอ่อนแบบจำลองจะให้คำตอบที่แนะนำสูงสุดสามคำตอบ จำนวนการตอบกลับขึ้นอยู่กับจำนวนคำตอบที่มีระดับความเชื่อมั่นเพียงพอตามข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่แบบจำลอง

การให้ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากความซับซ้อนของการประมวลผลภาษาที่เป็นธรรมชาติคำแนะนำที่โมเดลมีให้อาจไม่เหมาะสมกับบริบทหรือผู้ชมทั้งหมด หากคุณพบคำแนะนำการตอบกลับที่ไม่เหมาะสมโปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน Firebase ความคิดเห็นของคุณช่วยในการปรับปรุงโมเดลและตัวกรองหัวข้อที่ละเอียดอ่อนต่อไป

ตัวอย่างผลลัพธ์

อินพุต

การประทับเวลา รหัสผู้ใช้ ผู้ใช้ท้องถิ่น? ข่าวสาร
พฤ 21 ก.พ. 13:13:39 น. PST 2019 จริง คุณกำลังไป?
พฤ 21 ก.พ. 13:15:03 น. PST 2019 FRIEND0 เท็จ วิ่งช้าขออภัย!

คำตอบที่แนะนำ

ข้อเสนอแนะ # 1 ข้อเสนอแนะ # 2 ข้อเสนอแนะ # 3
ไม่ต้องห่วง 😞 ไม่มีปัญหา!