Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนที่กำหนดเองและ C ++

คุณสามารถผสานรวม Firebase Authentication เข้ากับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเองได้โดยแก้ไขเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อสร้างโทเค็นที่มีการเซ็นชื่อแบบกำหนดเองเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแอปของคุณจะได้รับโทเค็นนี้และใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ C ++ ของ คุณ
 2. ในโครงการระดับ build.gradle ไฟล์ให้แน่ใจว่าจะรวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูล Maven ของ Google ในทั้งสองของคุณ buildscript และ allprojects ส่วน
 3. รับคีย์เซิร์ฟเวอร์ของโครงการของคุณ:
  1. ไปที่หน้า บัญชีบริการ ในการตั้งค่าโครงการของคุณ
  2. คลิก สร้างคีย์ส่วนตัวใหม่ ที่ด้านล่างของส่วน Firebase Admin SDK ของหน้า บัญชีบริการ
  3. คู่คีย์สาธารณะ / ส่วนตัวของบัญชีบริการใหม่จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คัดลอกไฟล์นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase

คลาส Auth เป็นเกตเวย์สำหรับการเรียก API ทั้งหมด
 1. เพิ่มไฟล์ส่วนหัว Auth และ App:
  #include "firebase/app.h"
  #include "firebase/auth.h"
  
 2. ในรหัสเริ่มต้นของคุณให้สร้างคลาส firebase::App
  #if defined(__ANDROID__)
   firebase::App* app =
     firebase::App::Create(firebase::AppOptions(), my_jni_env, my_activity);
  #else
   firebase::App* app = firebase::App::Create(firebase::AppOptions());
  #endif // defined(__ANDROID__)
  
 3. รับคลาส firebase::auth::Auth สำหรับ firebase::App คุณ มีการแมปแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่าง App และ Auth
  firebase::auth::Auth* auth = firebase::auth::Auth::GetAuth(app);
  
เรียก Auth::SignInWithCustomToken ด้วยโทเค็นจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ
 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณให้ส่งข้อมูลรับรองการลงชื่อเข้าใช้ (เช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ของคุณตรวจสอบข้อมูลรับรองและส่งคืน โทเค็นที่กำหนดเอง หากถูกต้อง
 2. หลังจากที่คุณได้รับโทเค็นที่กำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณแล้วให้ส่งต่อไปยัง Auth::SignInWithCustomToken เพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้:
  firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
    auth->SignInWithCustomToken(custom_token);
  
 3. หากโปรแกรมของคุณมีลูปการอัปเดตที่ทำงานเป็นประจำ (พูดที่ 30 หรือ 60 ครั้งต่อวินาที) คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์หนึ่งครั้งต่อการอัปเดตด้วย Auth::SignInWithCustomTokenLastResult :
  firebase::Future<firebase::auth::User*> result =
    auth->SignInWithCustomTokenLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
    firebase::auth::User* user = *result.result();
    printf("Sign in succeeded for `%s`\n", user->display_name().c_str());
   } else {
    printf("Sign in failed with error '%s'\n", result.error_message());
   }
  }
  
  หรือหากโปรแกรมของคุณขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์คุณอาจต้องการ ลงทะเบียน การติดต่อกลับในอนาคต

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรกบัญชีผู้ใช้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับข้อมูลรับรองนั่นคือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง - ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชีใหม่นี้จัดเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Firebase ของคุณและสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโครงการของคุณได้ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้อย่างไร

 • ในแอปของคุณคุณสามารถรับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จาก firebase::auth::User object:

  firebase::auth::User* user = auth->current_user();
  if (user != nullptr) {
   std::string name = user->display_name();
   std::string email = user->email();
   std::string photo_url = user->photo_url();
   // The user's ID, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
   // if you have one. Use firebase::auth::User::Token() instead.
   std::string uid = user->uid();
  }
  
 • ในฐานข้อมูลเรียลไทม์ Firebase และ กฎความปลอดภัยของที่ เก็บข้อมูลบนคลาวด์คุณสามารถรับ ID ผู้ใช้เฉพาะของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth และใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายโดยการ เชื่อมโยงข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องกับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

ในการออกจากระบบผู้ใช้ให้เรียก SignOut() :

auth->SignOut();