ממשק: DocumentSnapshotOptions

נכסים

createTime

מחרוזת בטלה

התאריך בו נוצר המסמך, מעוצב כמחרוזת UTC.

firebaseApp

firebase.app.App מבוטל

אפליקציית Firebase אליה שייך מסד הנתונים של Firestore. אינך צריך לספק פרמטר זה אם סיפקת ערכי תצורה של Firebase בעת אתחול firebase-functions-test .

זמן קריאה

מחרוזת בטלה

בפעם האחרונה שקראו את המסמך, עוצב כמחרוזת UTC.

updateTime

מחרוזת בטלה

זמן העדכון האחרון למסמך, מעוצב כמחרוזת UTC.